Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 3
» Maksymalna wielkość załączników: 6 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.gif, .jpg, .png, .pdf

Zamknij okno