Sieć komórkowa: zastępcze łącze w przypadku awarii DSL

Zastępcze łącze w przypadku awarii DSL 

Dostęp do Internetu przez sieć komórkową można skonfigurować tak, aby w przypadku awarii łącza DSL automatycznie nawiązywane było połączenie przez sieć komórkową. Dzięki temu dostęp do Internetu jest zagwarantowany nawet w przypadku braku połączenia DSL. Potrzebny jest do tego modem USB do dostępu do Internetu przez sieć komórkową (UMTS/HSPA) i karta SIM operatora sieci komórkowej. Urządzenie FRITZ!Box obsługuje modemy UMTS/HSPA różnych producentów. 

Aby skonfigurować połączenie przez sieć komórkową jako zastępcze łącze w przypadku awarii DSL, należy postępować w następujący sposób:

  1. Podłączyć modem USB do portu USB w urządzeniu FRITZ!Box.
  2. Otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box. W menu „Internet“ (Internet) pojawia się menu podrzędne „Mobile Telephone Network“ (Sieć komórkowa).


    Menu „Mobile Telephone Network“ (Sieć komórkowa) jest dostępne dopiero wtedy, gdy modem UMTS/HSPA jest podłączony do portu USB urządzenia FRITZ!Box.

  3. Wybrać ustawienie „Automatically enable the mobile connection when the DSL connection is disrupted“ (Automatycznie włącz połączenie przez sieć komórkową, gdy połączenie DSL zostanie przerwane).  4. Dokonać ustawień dostępu do Internetu przez sieć komórkową. W tym celu można również skorzystać z pomocy online urządzenia FRITZ!Box. Dostęp do Internetu jest wtedy zagwarantowany nawet w przypadku awarii łącza DSL. Gdy tylko łącze DSL jest dostępne i stabilne przez co najmniej 30 minut, następuje przełączenie z powrotem na łącze DSL.

 

 Zobacz także:

 


Data ostatniej aktualizacji 31.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję