Definiowanie priorytetów: pierwszeństwo dostępu do Internetu

Definiowanie priorytetów: pierwszeństwo dostępu do Internetu

Przy użyciu funkcji definiowania priorytetów można określać, czy aplikacje i urządzenia sieciowe otrzymają wyższy czy niższy priorytet w zakresie dostępu do Internetu. W ten sposób można na przykład zapewnić preferencyjne traktowanie takich aplikacji jak telefonia internetowa, funkcja IPTV czy Video on demand względem innych aplikacji. Można też na przykład skonfigurować system tak, by aplikacje typu File Sharing, jak eMule czy BitTorrent, miały zawsze niższy priorytet niż gry online.

Kategorie definiowania priorytetów

Funkcja definiowania priorytetów przewiduje trzy kategorie „Real-time Applications“ (Aplikacje w czasie rzeczywistym), „Prioritized Applications“ (Aplikacje priorytetowe) i „Background Applications“ (Aplikacje w tle). Opis poszczególnych kategorii znajduje się poniżej.

Przydzielanie aplikacji i urządzeń sieciowych do kategorii odbywa się na podstawie reguł.

Aplikacje w czasie rzeczywistym

Ta kategoria nadaje się do aplikacji o bardzo wysokich wymaganiach względem szybkości przesyłu i czasu reakcji (np. telefonia internetowa, IPTV, Video on demand).

 • Aplikacje sieciowe tej kategorii mają zawsze pierwszeństwo przed innymi aplikacjami korzystającymi równocześnie z Internetu.
 • Przy całkowitym wykorzystaniu przepustowości łącza internetowego pakiety sieciowe aplikacji zaliczonych do tej kategorii wysyłane są zawsze jako pierwsze. Dane aplikacji sieciowych innych kategorii, na przykład kategorii „Prioritized applications“ (Aplikacje priorytetowe), są przesyłane dopiero potem.
 • Jeżeli w tej kategorii zawartych jest kilka aplikacji sieciowych, dzielą się one dostępną przepustowością
 • Jeżeli w kategorii tej znajduje się telefonia internetowa, aplikacja ta ma najwyższy priorytet, przewyższający nawet inne aplikacje wykonywane w czasie rzeczywistym

Aplikacje priorytetowe

Ta kategoria nadaje się dla aplikacji wymagających szybkiego czasu reakcji (np. dostęp do sieci firmowej, urządzenia końcowe, gry).

 • Dla aplikacji sieciowych należących do tej kategorii dostępne jest 90% szerokości pasma wysyłania danych, o ile szerokość ta nie jest potrzebna żadnej aplikacji należącej do kategorii „Real-time applications“ (Aplikacje w czasie rzeczywistym). Pozostałe 10% szerokości pasma wysyłania danych dostępne jest dla aplikacji należących do niższych kategorii lub nie należących do żadnej kategorii
 • Jeżeli kategoria „Prioritized applications“ (Aplikacje priorytetowe) zawiera kilka aplikacji sieciowych, dzielą się one dostępną przepustowością

Aplikacje w tle

Ta kategoria nadaje się do aplikacji, które nie wymagają dużej szybkości przesyłu danych i nie są krytyczne czasowo (np. usługi typu peer-to-peer czy automatyczne aktualizacje).

 • Aplikacje sieciowe należące do tej kategorii są zawsze traktowane drugorzędnie przy wykorzystanej przepustowości łącza internetowego. Jeżeli więc aplikacja należąca do innej kategorii lub nie posiadająca zdefiniowanego priorytetu wymaga wykorzystania pełnej szerokości pasma, aplikacja działająca w tle musi czekać na ponowne udostępnienie przepustowości
 • Jeżeli nie są aktywne żadne inne aplikacje sieciowe aplikacje działające w tle mogą dysponować pełną szerokością pasma

Procedura definiowania priorytetów w urządzeniu FRITZ!Box

W urządzeniu FRITZ!Box dostępne są następujące procedury umożliwiające wysyłanie pakietów danych zgodnie z ich priorytetem:

 • Zmiana kolejności, w której pakiety są wysyłane do Internetu (kierunek upstream) Kolejność pakietów odbieranych z Internetu przez urządzenie FRITZ!Box (kierunek downstream) nie może być zmieniana
 • Odrzucanie pakietów o niskim priorytecie w celu zapewniania przesyłu pakietów o wyższych priorytetach. Ta procedura jest stosowana, gdy do Internetu ma być wysłana większa ilość pakietów niż pozwala na to szybkość wysyłania danych przez łącze internetowe
 • Gdy w danej chwili nie są wysyłane żadne pakiety o wyższym priorytecie, pełna szybkość wysyłania danych jest też dostępna dla pakietów o niższym priorytecie

Konfigurowanie priorytetów w urządzeniu FRITZ!Box

 1. Włączyć widok zaawansowany
 2. Skonfigurować priorytety w menu „Internet / Filtry / Definiowanie priorytetów“

 

 

Data ostatniej aktualizacji 31.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
39
Data dodania:
2016-03-04 15:27:30
Wyświetleń:
3.199
Ocena (Głosy):
(0)

Zależne artykuły