Serwer DNS

Serwer DNS ręczna konfiguracja 

W urządzeniu FRITZ!Box dla IPv4 i IPv6 wstępnie ustawione są serwery DNS. Są to serwery DNS przypisane przez dostawcę Internetu.

Wstępnie ustawiony serwer DNS zarówno dla IPv4, jak i dla IPv6 można zastąpić ogólnodostępnym serwerem DNS. Ogólnodostępne serwery DNS to na przykład OpenDNS lub Google DNS.

W ten sposób można zmienić ustawienie serwera DNS:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box
  2. Włączyć widok zaawansowany
  3. W menu „Internet/Account Information“ (Internet/Dane dostępu) wybrać stronę „Serwer DNS“
  4. Zmienić ustawienia dla serwerów DNS

Punkt „DNSv6“ jest wyświetlany tylko wtedy, gdy na stronie „IPv6“ włączona została obsługa IPv6 urządzenia FRITZ!Box

Przykładowa konfiguracja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji 31.03.2016 J

 

Zgłoś błąd lub propozycję