Gwarancja na urządzenia FRITZ!

Gwarancja producenta - AVM

Urządzenia AVM FRITZ! są objęte dwoma rodzajami gwarancji producenta w zależności od modelu urządzenia:

2 lata gwarancji

 Tą gwarancją objęte są wszystkie urządzenia z serii:

  • FRITZ!Fon
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!DECT

5 lat gwarancji

Pięcioletnia gwarancja zawsze zaznaczona jest na opakowaniu urządzenia. Tą gwarancją objęte są wszystkie urządzenia z serii:

  • FRITZ!Box
  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!WLAN USB Stick

 

Szczegóły gwarancji na urządzenia FRITZ!Box i FRITZ!WLAN

AVM GmbH jako producent niniejszego oryginalnego produktu udzielamy 5 lat gwarancji na sprzęt. Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Potwierdzeniem okresu ważności gwarancji jest oryginalna faktura lub porównywalny dokument. Prawa gwarancyjne wynikające z umowy kupna-sprzedaży oraz prawa ustawowe nie zostają ograniczone przez tę gwarancję.

W okresie gwarancyjnym usuniemy usterki produktu wynikające z wad materiałowych lub błędów podczas produkcji. Wykluczamy niestety wady powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, obsługi, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, zwykłego zużycia lub uszkodzeń w otoczeniu systemowym (sprzęt lub oprogramowanie osób trzecich). Możemy wybrać naprawę lub dostawę elementów

Gwarancja producenta

Roszczenia inne niż wymienione w niniejszych warunkach gwarancji prawo do usunięcia wad produktu nie są uzasadnione przez niniejszą gwarancję.

Gwarantujemy, że oprogramowanie odpowiada ogólnych specyfikacjom, nie gwarantujemy natomiast, że spełnia ono indywidualne potrzeby użytkownika. Koszty przesyłki nie są zwracane. Wymienione produkty stają się naszą własnością. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani rozpoczęcia od nowa okresu gwarancji. Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie przez nas odrzucone, ulega ono przedawnieniu najpóźniej sześć miesięcy od daty odrzucenia.

Dla tej gwarancji obowiązuje prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

Data aktualizacji: 09.03.2016 S

Zgłoś błąd lub propozycję

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
6
Data dodania:
2015-01-28 11:50:47
Wyświetleń:
1.917
Ocena (Głosy):
(12)