Maksymalna liczba połączeń telefonicznych przez FRITZ!Box

Maksymalna liczba połączeń, które można przeprowadzić za pośrednictwem urządzenia FRITZ!Box, jest ograniczona interfejsem (np. DECT, LAN, FON 1, FON S0) oraz typem połączenia (Internet, analog, ISDN). Możesz przeprowadzić sześć rozmów przez Internet, dodatkowe połączenie z analogowego telefonu stacjonarnego i dwa dodatkowe połączenia z linii ISDN. Poniżej znajdziesz liczbę możliwych połączeń z każdym typem interfejsu. 

1. Telefony IP

Podczas wykonywania połączeń internetowych za pomocą telefonu IP skonfigurowanego dla portu „LAN/WAN” nawiązywane są dwa połączenia. Dzięki temu z telefonów IP można prowadzić maksymalnie trzy rozmowy internetowe w tym samym czasie.

Przykłady:
Jeśli telefon IP jest używany do prowadzenia rozmowy internetowej, a inny telefon IP jest używany do rozmowy stacjonarnej, za pomocą innych interfejsów można przeprowadzić trzy dodatkowe rozmowy internetowe. Jeżeli do prowadzenia rozmów internetowych wykorzystywane są dwa telefony IP, pozostałe interfejsy umożliwiają prowadzenie dwóch dodatkowych rozmów internetowych. Jeśli do prowadzenia rozmów internetowych używane są trzy telefony IP, żadne dodatkowe połączenie internetowe nie może być realizowane za pomocą innych interfejsów.

2. Urządzenia DECT

Możesz jednocześnie prowadzić maksymalnie trzy rozmowy z telefonu stacjonarnego i/lub przez Internet za pomocą telefonów bezprzewodowych zarejestrowanych w stacji bazowej DECT FRITZ!Box.

Przykład:
Jeżeli do prowadzenia rozmów internetowych wykorzystywane są trzy telefony bezprzewodowe i telefon IP, to za pomocą pozostałych interfejsów można przeprowadzić dodatkowe połączenie internetowe. Nie można prowadzić dodatkowego połączenia z telefonem IP.

3. Urządzenia analogowe

Z każdego z urządzeń analogowych podłączonych do gniazda „FON 1” lub „FON 2” można przeprowadzić jedną rozmowę.

4. Urządzenia ISDN

Jednocześnie można prowadzić maksymalnie dwie rozmowy z telefonu stacjonarnego i/lub Internetu za pomocą urządzeń ISDN podłączonych do gniazda „FON S0”.

5. Zintegrowana automatyczna sekretarka i funkcja faksu

Automatyczna sekretarka i faks mogą przyjąć po jednym połączeniu. Wszyscy inni dzwoniący słyszą sygnał zajętości, nawet jeśli skonfigurowano więcej niż jedną automatyczną sekretarkę. Nie można wysłać faksu podczas odbierania faksu ani odbierać faksu podczas wysyłania.

 

 

 

23.02.2023 J

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
120
Data dodania:
2023-02-23 14:03:18
Wyświetleń:
105
Ocena (Głosy):
(2)

Zależne artykuły