Logowanie telefonów FRITZ!Fon i innych telefonów bezprzewodowych (DECT)

Dodawanie telefonów FRITZ!Fon i innych telefonów zgodnych ze standardem (DECT)

 

Do urządzenia FRITZ!Box można zalogować maksymalnie sześć telefonów bezprzewodowych. Telefony bezprzewodowe muszą obsługiwać standard DECT.


Telefony bezprzewodowe FRITZ!Fon firmy AVM są idealnym uzupełnieniem urządzenia FRITZ!Box.

 

1. W telefonie bezprzewodowym rozpocząć logowanie do stacji bazowej.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu telefonu bezprzewodowego.

3. Po poleceniu naciśnięcia przycisku DECT, przycisku logowania lub przycisku Paging na stacji bazowej, nacisnąć przycisk DECT na urządzeniu FRITZ!Box. Trzymać przycisk DECT wciśnięty przez około 10 sekund, aż dioda LED DECT na urządzeniu FRITZ!Box zacznie migać.

 

logowanie telefony DECT FRITZ!Fon telefony bezprzewodowe konfiguracja

 

4. Jeśli pojawi się pytanie o PIN stacji bazowej DECT, wprowadzić PIN DECT urządzenia FRITZ!Box. Fabrycznie ustawiony PIN urządzenia FRITZ!Box to „0000“. W przypadku zapomnienia kodu PIN w interfejsie użytkownika FRITZ!Box w menu „DECT/Stacja bazowa“ można wprowadzić nowy PIN DECT. Telefon bezprzewodowy zostaje połączony z urządzeniem FRITZ!Box.

 

  Data ostatniej aktualizacji 11.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję