Zmiana nazwy sieci WLAN (WiFi)

Własna nazwa sieci bezprzewodowej WiFi

Urządzenia FRITZ!Box umożliwiają użytkownikowi na zmianę domyślnych ustawień nazwy sieciowej (SSID)

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter


  2. Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego  3. Kliknąć WLAN / Sieć bezprzewodowa


  4. Zmienić nazwę sieci bezprzewodowej
    Uwaga: po zastosowaniu nowej nazwy sieciowej wszystkie urządzenia korzystające dotychczas z sieci bezprzewodowej zostaną wylogowane. 

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 07.04.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję