Zmiana klucza sieciowego WLAN (WiFi)

Zmiana hasła sieci bezprzewodowej WiFi

Routery FRITZ!Box posiadają fabrycznie wygenerowany klucz sieciowy WLAN (hasło sieci bezprzewodowej), który można zmienić.

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter  2. Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego  3. Kliknąć WLAN / Bezpieczeństwo
  4. W polu "Klucz sieciowy WLAN" wpisać nowy klucz sieciowy - poziom bezpieczeństwa hasła zostanie wyświetlony w trakcie wpisywania
    Uwaga: Po zastosowaniu zmiany klucza sieciowego wszystkie dotychczas połączone urządzenia zostaną wylogowane z sieci. 

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 23.08.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję