FRITZ!Box 4020 - Aktywacja funkcji telefonicznych

FRITZ!Box 4020 Aktywacja funkcji telefonicznych

Dotyczy FITZ!Box 4020 z FRITZ!OS 6.50

Urządzenia FRITZ!Box umożliwiają skonfigurowanie konta VoIP. Aby włączyć funkcje telefoniczne:

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter


  2. Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego


  3. W menu "WLAN / Sieć bezprzewodowa" zaznacz "Włącz w urządzeniu FRITZ!Box obsługę FRITZ!App Fon" i kliknij "Zastosuj"


  4. W głównym menu pojawi się "Telefonia"


 

Zobacz także: