FRITZ!Box 3270 - Aktywacja menu dla funkcji telefonicznych

Uruchomienie funkcji telefonicznych FRITZ!Box 3270

FRITZ!Box 3270 posiada możliwość skonfigurowania bramki VoIP, funkcję należy włączyć w panelu sterowania.

  1. Aby uzyskać dostęp do panelu sterownia routera FRITZ!Box 3270 należy w przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać "fritz.box" lub http://fritz.box i nacisnąć klawisz Enter. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane należy wpisać adres domyślny adres IP routera "192.168.178.1"

  2. Kliknąć WLAN
  3. Zaznaczyć Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box  4. Aktywna funkcja Telephony

 

Zobacz także:

Data ostatniej aktualizacji 23.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję