FRITZ!Box 4020 - Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania FRITZ!OS w FRITZ!Box 4020

 Przebieg aktualizacji oprogramowania FRITZ!OS 6.50. O dostępności aktualizacji użytkownik zostanie powiadomiony w menu konfiguracyjnym. Aby zaktualizować oprogramowanie:

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter

  2. Zalogować się do panelu konfiguracyjnego  3. Z menu "System" wybrać "Aktualizacja" a następnie kliknąć przycisk "Wyszukaj nowe oprogramowanie FRITZ!OS"  4. Wyświetlona zostanie informacja o dostępnej nowszej wersji oprogramowania FRITZ!OS. Aby aktualizować należy kliknąć "Rozpocznij aktualizację"  5. Urządzenie FRITZ!Box pobiera aktualizację  6. Zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji  7. Po aktualizacji wyświetlone zostanie okno logowania

 

 

 

 Data ostatniej aktualizacji 09.06.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję