Konfiguracja modemów USB LTE, UMTS, HSPA z routerami AVM FRITZ!Box

Konfiguracja modemów USB 3G/LTE z routerami AVM FRITZ!Box

Dla FRITZ!Box 3272, 7272, 3490, 7490 z FRITZ!OS w wersji 6.20 i 6.30

Uwaga! Przy korzystaniu z połączenia z Internetem przez modem mobilny, część funkcji wymagających publicznego adresu IP może nie być dostępna. Ograniczeniu mogą podlegać funkcje takie jak: telefonia VoIP, VPN, usługa MyFRITZ! Dokładnych informacji może udzielić Państwu operator komórkowy oraz producent modemu mobilnego.

 

 

W celu nawiązania połączenia przez modemem USB (NDIS/RAS)

1. Podłącz modem do portu USB w routerze

2. W przeglądarce internetowej otwórz stronę http://fritz.box

3. W menu „Internet” przejdź do pozycji „Sieć komórkowa”. Aby skonfigurować dostęp do Internetu należy w sekcji „Dostęp do internetu” wybrać „Inny operator” i uzupełnić dane połączenia zgodnie z wymogami operatora. Po podaniu danych należy kliknąć przycisk „Zastosuj”.

 


 

Dla FRITZ!Box 3270

1. Podłącz modem do portu USB w routerze FRITZ!Box 3270

2. W przeglądarce internetowej otwórz stronę http://fritz.box

3. W menu „Internet” przejdź do pozycji „Mobile Telephone Network”. Aby skonfigurować dostęp do Internetu należy w sekcji „Internet Connection” wybrać „Other operator” i uzupełnić dane połączenia zgodnie z wymogami operatora. Po podaniu danych należy kliknąć przycisk „Apply”.

Ustawienia operatorów mobilnych (na dzień 21.04.2016)  

Operator           

Numer dostępowy

Nazwa punktu dostępowego

Nazwa użytkownika

Hasło

T-Mobile

*99***1#

internet

internet

internet

Play

*99***1#

internet

internet

internet

Plus GSM

*99***1#

internet

plusgsm

plusgsm

Aero2

*99#

darmowy

internet

internet

Orange

*99***1#

internet

internet

internet

Cyfrowy Polsat

*99#

internet.cp

internet

internet

 

 Przykład konfiguracji modemu typu NDIS/RAS


 


  

Konfiguracja modemów LTE, HSPA, UMTS i smartfonów przez USB Tethering*

* funkcja FRITZ!Box USB Tethering dostępna jest od wersji 6.20 systemu FRITZ!OS.

Dostęp do internetu przez smartfon lub modem sieci komórkowej przy wykorzystaniu tetheringu przez USB

Uwaga! Przy korzystaniu z połączenia z Internetem przez modem mobilny, część funkcji wymagających publicznego adresu IP może nie być dostępna. Ograniczeniu mogą podlegać funkcje takie jak: telefonia VoIP, VPN, usługa MyFRITZ! Dokładnych informacji może udzielić Państwu operator komórkowy oraz producent modemu mobilnego.

Przed uruchomieniem USB Tethering należy upewnić się, że podłączane urządzenie jest skonfigurowane do połączenia z Internetem i aktywować tę udostępnianie połączenia przez urządzenie USB. Aktywowanie usługi następuje poprzez zaznaczenie opcji „Dostęp do Internetu  przez smartfon lub modem sieci komórkowej przy wykorzystaniu tetheringu przez USB”

Przykład konfiguracji modemu typu HiLink

  


 

Automatyczne przywracanie połączenia:

W przypadku połączeń za pośrednictwem modemów mobilnych, możliwe jest aktywowanie funkcji automatycznego rozłączania połączenia w przypadku braku aktywności. Funkcja ta dostępna jest w menu „Internet, Sieć komórkowa/Mobile communications”


 

Dodatkowe informacje:

  • Modem USB HSPA/LTE, które oferują funkcję USB Tethering często oznaczone są jako wersje z "Hi-link"
  • Przy wykorzystaniu trybu USB Tethering przez modem USB LTE/UMTS (Hi-link) lub smartfon, nie będzie możliwe uzyskanie publicznego adresu IP na routerze FRITZ!Box; cześć usług np. myfritz.net, dydns itp. nie będzie funkcjonować

  • Dostęp do funkcji wymagających publicznego adresu IP. Przy korzystaniu z połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową, niemożliwe może być korzystanie z niektórych usług oferowanych przez urządzenia FRITZ!Box, takich jak: Telefonia internetowa VoIP, Szyfrowane połączenia VPN, Usługi MyFRITZ.net i inne wymagające publicznego adresu IP. Więcej informacji udzielić może Państwu operator sieci komórkowej.

  • Telefonowanie przez modem USB LTE/UMTS; routery FRITZ!Box pozwalają na wykorzystanie modemu z kartą SIM do wykonywania połączeń przez numer telefonii komórkowej. Koszty połączeń są zgodne z taryfą operatora.

 

Zobacz także:

Data ostatniej aktualizacji 13.05.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję