FRITZ!Box 4020 - Konfiguracja zewnętrznego modemu LTE lub HSPA/+

Połączenie z Internetem za pomocą zewnętrznego modemu LTE lub HSPA/+

Uwaga. Przy korzystaniu z połączenia z Internetem przez modem mobilny, część funkcji wymagających publicznego adresu IP może nie być dostępna. Ograniczeniu mogą podlegać funkcje takie jak: telefonia VoIP, VPN, usługa MyFRITZ! Dokładnych informacji może udzielić Państwu operator komórkowy oraz producent modemu mobilnego. 

FRITZ!Box 4020 z oprogramowaniem FRITZ!OS 6.27 oraz FRITZ!OS 6.50

Konfiguracja z modemami korzystającymi z trybu USB-Tethering (Hi-link)

 1. Podłączyć modem do portu USB znajdującego się z boku urządzenia FRITZ!Box 4020
 2. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres http://fritz.box i nacisnąć klawisz Enter
 3. Po zalogowaniu się do urządzenia przejść do menu Internet/Sieć komórkowa (w niemieckiej wersji: Internet/Mobilfunk)

  Uwaga. Jeśli router pracuje w trybie klienta IP, nie jest możliwe aktywowanie połącznia komórkowego. Aby ustanowić połączenie z modemem komórkowym należy w menu Internet/Dane dostępowe (Internet/Zugangsdaten) wybrać jakiekolwiek inne połączenie niż „Router internetowy jako klient IP”.

 4. Zaznaczyć opcję „Dostęp do internetu przez smartfon lub modem sieci komórkowej przy wykorzystaniu tetheringu przez USB” (Internetzugang über Smartphone oder Mobilfunk-Stick per USB-Tethering)

  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.27  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.50


 5. Nacisnąć "zastosuj"

 Przykład konfiguracji modemu Hi-Link

 

Konfiguracja z modemami korzystającymi z trybu NDIS (RAS)

Tryb NDIS (RAS)

 1. Podłączyć modem do portu USB znajdującego się z boku urządzenia FRITZ!Box 4020
 2. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter 3. Po zalogowaniu się do urządzenia przejść do menu Internet/Sieć komórkowa (w niemieckiej wersji: Internet/Mobilfunk)
 4. Zaznaczyć opcję „Połączenie przez sieć komórkową aktywne” (Mobilfunkverbindung aktiv)


  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.27


  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.50 5. Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN można go podać w sekcji “Geben Sie die PIN-Nummer der SIM-Karte des USB-Modems ein”

  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.27


  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.50 6. W sekcji „Dostęp do internetu” (Internetzugang), w polu „Operator sieci komórkowej” (Mobilfunk-Betreiber) wybrać „Inny operator” (Anderer Betreiber)

  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.27


  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.50
 7. Uzupełnić dane dostępowe zgodnie z wymaganiami operatora. Poniżej przedstawiono przykładowe dane dostępowe (patrz tabela poniżej)
 8. Istnieje możliwość aktywowania opcji automatycznego rozłączania połączenia z Internetem, po zdefiniowanej przez użytkownika ilości sekund barku aktywności. Opcja ta znajduje się w sekcji „Rozłączaj automatycznie” (Automatisch trennen). Aby ją wyłączyć, należy zaznaczyć „Nie rozłączaj automatycznie” (nicht automatisch trennen)

  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.27


  Wersja oprogramowania FRITZ!OS 6.50
 9. Nacisnąć “Zastosuj”

 

Tab. Przykładowe parametry dla połączenia w trybie RAS (na dzień 19.10.2017)

 

Operator

Nazwa punktu dostępowego

Numer dostępowy

Nazwa użytkownika

Hasło      

T-Mobile

internet

*99***1#

internet

internet

T-Mobile

(publiczny IP)

data

*99***1#

internet

internet

Play

internet

*99***1#

internet

internet

Plus GSM

internet

*99***1#

plusgsm

plusgsm

Plus GSM 

(dynamiczny IP)

pro.plusgsm.pl

*99***1#

plusgsm

plusgsm

Plus GSM

(statyczny IP)

m2m.plusgsm.pl

*99***1#

plusgsm

plusgsm

Aero2

darmowy

*99#

internet

internet

Orange

internet

*99***1#

internet

internet

Cyfrowy Polsat

internet.cp

*99#

internet

internet 

Uwaga. Jeśli router pracuje w trybie klienta IP, nie jest możliwe aktywowanie połącznia komórkowego. Aby ustanowić połączenie z modemem komórkowym należy w menu Internet/Dane dostępowe (Internet/Zugangsdaten) wybrać jakiekolwiek inne połączenie niż „Router internetowy jako klient IP”.

Przykład konfiguracji modemu NDIS (RAS)

 

Zobacz także:

Data aktualizacji 29.11.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję