FRITZ!Powerline 1260 single - instrukcja konfiguracji

 

 

Spis treści:

1. Oto FRITZ!Powerline 1260
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Opis funkcji urządzenia
4. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1260
5. Pierwsze uruchomienie
 5a.Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box
 5b. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem innego producenta
6. Łączenie urządzeń końcowych do punktu dostępowego FRITZ!Powerline 1260
 7a. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą WPS
 7b. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą klucza sieciowego (Wireless Network Key)
8. Panel sterowania – graficzny interfejs użytkownika FRITZ!Powerline 1260
9. Zabezpieczenie panelu sterowania hasłem dostępowym i pierwsze logowanie
10. Zmiana domyślnej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) FRITZ!Powerline 1260
11. Zmiana klucza szyfrującego sieci bezprzewodowej FRITZ!Powerline 1260
12. FRITZ!Powerline 1260 w sieci domowej FRITZ!Box i funkcje sieci Mesh
13. Optymalizacja szybkości transmisji danych
14. Właściwości / specyfikacje techniczne
15. Diagnostyka i konserwacja
16. Nota prawna
17. Utylizacja
18. Deklaracja zgodności CE
19. Gwarancja producenta
20. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

1. Oto FRITZ!Powerline 1260

Przedstawiamy skróconą instrukcję instalacji i obsługi FRITZ!Powerline 1260. Adapter w prosty sposób rozszerzy już istniejącą sieć PLC składającą się np. z FRITZ!Powerline 1220. FRITZ!Powerline 1260 w bezpieczny sposób rozgłasza sieć Wi-Fi w całym domu, tym samym służy jako szybki i bezpieczny punkt dostępu do Internetu dla urządzeń bezprzewodowych i wykorzystujących połączenie kablowe LAN. W sieci domowej opartej o router FRITZ!Box, FRITZ!Powerline 1260 automatycznie przejmuje ustawienia z routera FRITZ!Box. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu FRITZ!OS zyskujesz również rozszerzoną funkcjonalność sieci Mesh Wi-Fi. Informacje o systemie FRITZ!OS znajdziesz na stronie pl.avm.de/produkty/fritzos natomiast o zaletach i konfiguracji sieci Mesh Wi-Fi możesz przeczytać na witrynie pl.avm.de/mesh FRITZ!Powerline 1260 posiada interfejs użytkownika do zmiany ustawień urządzenia, który można otworzyć na wszystkich połączonych w sieci Mesh Wi-Fi urządzeniach za pomocą przeglądarki internetowej (patrz punkt 8). Pełny opis urządzenia można znaleźć na stronie pl.avm.de Szczegółowe instrukcje i szczegółowe dane techniczne w PDF dla tego urządzenia można znaleźć w języku niemieckim na stronie: avm.de/service/handbuecher/fritzpowerline, oraz z w języku angielskim na stronie: en.avm.de/service/manuals/fritzpowerline

2. Wskazówki bezpieczeństwa

FRITZ!Powerline 1260 należy umieścić w suchym miejscu, które nie jest narażone na zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowiednią wentylację.

Adaptery FRITZ!Poweline przeznaczone są do użytku wewnątrz budynków. Do wnętrza urządzeń nie mogą przedostawać się płyny.

Podłącz adapter FRITZ!Powerline do łatwo dostępnego gniazdka.

Nie otwieraj adaptera FRITZ!Powerline. Otwarcie urządzenia lub jego nieprawidłowe naprawy mogą stanowić zagrożenie i narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przed czyszczeniem adaptera FRITZ!Powerline koniecznie odłącz go od zasilania elektrycznego.

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki.

3.  Opis funkcji urządzenia

4. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1260

 

5. Pierwsze uruchomienie

5a. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box

1. Przykładowa konfiguracja składająca się z FRITZ!Powerline 1220 oraz routera FRITZ!Box. Upewnij się, że adapter FRITZ!Powerline 1220 jest podłączony do gniazdka elektrycznego i podłączony z routerem FRITZ!Box za pomocą kabla LAN. Pamiętaj, że podłączenie do gniazdka powinno być podłączeniem bezpośrednim – nie używaj przedłużaczy i innych urządzeń.

2. Następnie dla wygody przy konfiguracji urządzeń podłącz adapter FRITZ!Powerline 1260 do gniazdka w pobliżu routera FRITZ!Box i poczekaj, aż dioda "WLAN" zaświeci się światłem ciągłym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Connect" (lub "Powerline Security") na adapterze FRITZ!Powerline 1220 a następnie przycisk "Connect" na FRITZ!Powerline 1260 aby dodać go do już istniejącej sieci Powerline i poczekaj, aż dioda LED „Powerline” zacznie świecić światłem ciągłym. Połączenie przebiegło pomyślnie. MESH Wi-Fi – Jeśli posiadasz router FRITZ!Box z aktualnym, najnowszym systemem FRITZ!OS, możesz zintegrować FRITZ!Powerline 1260 z Mesh Wi-Fi bezpośrednio przez router FRITZ!Box: W tym celu naciśnij przez 1 sekundę przycisk „Connect” na urządzeniu FRITZ!Powerline 1260, następnie naciśnij przez 1 sekundę przycisk „WPS” lub „Connect” na swoim routerze FRITZ!Box. Diody na urządzeniu FRITZ!Powerline 1260 migają przez chwilę. Jeśli połączenie przebiegło pomyślnie dioda „Connect” zapali się na 1 sekundę a następnie zgaśnie. Możesz upewnić się czy FRITZ!Powerline 1260 działa w topologii sieci Mesh z routerem FRITZ!Box, logując się na http://fritz.box do interfejsu routera FRITZ!Box i sprawdzając stan połączenia w menu Sieć domowa > Mesh. Pojawi się znaczek sieci Mesh przy ikonie FRITZ!Powerline 1260.

3. Po poprawnym połączeniu, możesz podłączyć adapter FRITZ!Powerline 1260 do dowolnie wybranego gniazda elektrycznego, w obrębie jednego licznika energetycznego. O zaletach i konfiguracji sieci Mesh możesz przeczytać na witrynie pl.avm.de/mesh

5b. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem innego producenta

1. Przykładowa konfiguracja składająca się z FRITZ!Powerline 1220 oraz routera innego producenta. Upewnij się, że adapter FRITZ!Powerline 1220 jest podłączony do gniazdka elektrycznego i podłączony z routerem FRITZ!Box za pomocą kabla LAN. Pamiętaj, że podłączenie do gniazdka powinno być podłączeniem bezpośrednim – nie używaj przedłużaczy i innych urządzeń. Następnie dla wygody przy konfiguracji urządzeń podłącz adapter FRITZ!Powerline 1260 do gniazdka w pobliżu routera i poczekaj, aż dioda "WLAN" zaświeci się światłem ciągłym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Connect" (lub "Powerline Security") na adapterze FRITZ!Powerline 1220 a następnie przycisk "Connect" na FRITZ!Powerline 1260 aby dodać go do już istniejącej sieci Powerline i poczekaj, aż dioda LED „Powerline” zacznie świecić światłem ciągłym. Połączenie przebiegło pomyślnie. 

2. Po poprawnym połączeniu, możesz podłączyć adapter FRITZ!Powerline 1260 do dowolnie wybranego gniazda elektrycznego, w obrębie jednego licznika energetycznego.

Urządzenia są gotowe do pracy. Przejdź do kolejnych punktów w celu nawiązania połączenia przez kabel LAN lub sieć Wi-Fi ze swoimi urządzeniami (komputerami, laptopami, smartfonami etc).

6. Łączenie urządzeń końcowych do punktu dostępowego FRITZ!Powerline 1260

FRITZ!Powerline 1260 działa jako punkt dostępu do sieci domowej i Internetu dla Twoich bezprzewodowych i kablowych urządzeń końcowych (np.: smartfony, laptopy, drukarki etc). Możesz łączyć swoje urządzenia z adapterem FRITZ!Powerline 1260 za pomocą kabla LAN lub za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Połączenia bezprzewodowe są nawiązywane w szybki i prosty sposób za pomocą przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub przez podanie klucza sieci bezprzewodowej (Wireless Network Key).

7a. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą WPS

1. Naciśnij krótko przycisk „Connect” na adapterze FRITZ!Powerline 1260, aż dioda LED zacznie migać.

2. Uruchom WPS na końcowym urządzeniu bezprzewodowym w ciągu dwóch minut.

7b. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą klucza sieciowego (Wireless Network Key)
Jeśli posiadasz router FRITZ!Box i skonfigurowaną sieć Mesh (patrz punkt 6a):

1. Rozpocznij nawiązywanie bezprzewodowego połączenia Wi-Fi na końcowym urządzeniu bezprzewodowym.

2. Jeśli już zaakceptowałeś klucz sieci bezprzewodowej FRITZ!Box (Wireless Network Key), wprowadź ten klucz. Jeśli jeszcze nie zaakceptowałeś klucza sieci bezprzewodowej routera FRITZ!Box, wprowadź klucz sieci bezprzewodowej z naklejki z tyłu obudowy FRITZ!Powerline.

Jeśli posiadasz router innego producenta:

1. Rozpocznij nawiązywanie bezprzewodowego połączenia Wi-Fi na końcowym urządzeniu bezprzewodowym.

2. Wprowadź klucz sieci bezprzewodowej (Wireless Network Key) z naklejki z tyłu obudowy adaptera FRITZ!Powerline 1260.

8. Panel sterowania – graficzny interfejs użytkownika FRITZ!Powerline 1260

Adapter FRITZ!Powerline 1260 posiada graficzny interfejs użytkownika, który można otworzyć w przeglądarce internetowej na komputerze lub innym urządzeniu wyposażonym w kartę sieciową i przeglądarkę.

  • Jeśli posiadasz sieć domową opartą o router FRITZ!Box wpisz w polu adresowym przeglądarki adres: http://fritz.powerline
  • Jeśli posiadasz sieć domową opartą o router FRITZ!Box i podłączonych więcej niż jeden adapter FRITZ!Powerline 1260 połącz się z interfejsem użytkownika routera FRITZ!Box pod adresem http://fritz.box i przejdź do sekcji Sieć domowa > Sieć. Lokalne adresy IP adapterów FRITZ!Powerline 1260 będą wyświetlone w kolumnie fritz.powerline. Następnie wpisz dany adres IP w polu adresowym przeglądarki.
  • W przypadku kiedy korzystasz w sieci domowej z routera innego producenta zainstaluj na smartfonie lub tablecie z Google Play lub Apple App Store aplikację FRITZ!App WLAN. Lokalny adres IP adaptera wyświetli się w głównym oknie aplikacji. Następnie wpisz dany adres IP w polu adresowym przeglądarki internetowej.

Zwróć uwagę, aby smartfon był podłączony do sieci bezprzewodowej adaptera FRITZ!Powerline 1260.