Dodawanie kolejnych urządzeń Powerline do sieci

Tworzenie sieci FRITZ!Powerline

FRITZ!Powerline pozwalają na szybkie, bezpieczne i proste połączenie urządzeń z siecią domową i Internetem. Połączenie jest szyfrowane 128 bitowym kluczem AES, które zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transmisji danych w sieci lokalnej.

Dodanie kolejnych urządzeń Powerline do sieci

Uwaga: Maksymalna ilość urządzeń FRITZ!Powerline w jednej sieci wynosi 16.

1. Podłączyć urządzenie FRITZ!Powerline do gniazdka elektrycznego

Uwaga: Na czas konfiguracji, urządzenia Powerline najlepiej umieszczać w sąsiadujących gniazdkach. Ustawienia zostaną zapisane w adapterach Powerline, dlatego można przenieść w miejsce docelowe dopiero po połączeniu ich w jedną sieć.

2. Na urządzeniu, które ma zostać dołączone do sieci Powerline, należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby zaczęło oczekiwać na przesłanie danych dostępowych:

  • Jeśli urządzenie posiada przycisk na dolnej części, należy przycisnąć na 1 sekundę przycisk „Security”
    Dioda „Poweline” zacznie migać.  • Jeśli urządzenie posiada przycisk na przedniej części, należy przycisnąć przycisk „Powerline/Security” przez 1 sekundę.
    Dioda „Powerline” zacznie migać.

3. W ciągu 2 minut należy nacisnąć przycisk na urządzeniu znajdującym się już w sieci, do której przyłączamy adapter Powerline

  • Jeśli urządzenie posiada przycisk na dolnej części, należy przycisnąć na 1 sekundę przycisk „Security”
  • Jeśli urządzenie posiada przycisk na przedniej części, należy przycisnąć przucisk „Powerline/Security” przez 1 sekundę.

4. Kroki 1-3 należy powtórzyć przy wszystkich urządzeniach dołączanych do sieci Powerline

Po zakończeniu instalacji wszystkie adaptery są połączone w jedną sieć. Urządzenia zapamiętują ustawienia i można przenieść je do punktów docelowych. Konfigurację można przeprowadzić również za pomocą oprogramowania FRITZ!Powerline dostępnego dla systemów Windows

 

Zobacz także:

 

  Data ostatniej aktualizacji 29.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję