Dodawanie urządzeń za pomocą programu FRITZ!Powerline

Tworzenie sieci FRITZ!Powerline za pomocą programu FRITZ!Powerline

Za pomocą programu FRITZ!Powerline można łatwo zarządzać siecią Powerline, dodawać urządzenia, aktualizować oprogramowanie.

Pobierz program dla systemu Windows lub macOS ze strony producenta: https://en.avm.de/service/update-news/download/product/fritzpowerline-1260e/

 1. Zainstalować FRITZ!Powerline
 2. Podłączyć urządzenie FRITZ!Powerline do gniazdka elektrycznego

  Uwaga: Na czas konfiguracji, urządzenia Powerline najlepiej umieszczać w sąsiadujących gniazdkach. Ustawienia zostaną zapisane w adapterach Powerline, dlatego można przenieść w miejsce docelowe dopiero po połączeniu ich w jedną sieć.

 3. Uruchomić program FRITZ!Powerline

  Rys. 1 Dodawanie urządzeń FRITZ!Powerline
 4. Nacisnąć Add i wpisać hasło urządzenia, a następnie kliknąć OK
  Uwaga: hasło znajduje się na naklejce pod urządzeniem.
 5. Dodane urządzenie

 

 

Zobacz także:

 Data ostatniej aktualizacji 08.02.2023 J

Zgłoś błąd lub propozycję