FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set - instrukcja konfiguracji

Zawartość opakowania:

1 szt. FRITZ!Powerline 1240 AX
1 szt. FRITZ!Powerline 1210
1 szt. kabel LAN

Spis treści:

1. Oto FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Opis funkcji urządzenia
4. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1240 AX
5. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1210
6. Pierwsze uruchomienie
 6a.Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box
 6b. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem innego producenta
7. Łączenie urządzeń końcowych do punktu dostępowego FRITZ!Powerline 1240 AX
 7a. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą WPS
 7b. Łączenie bezprzewodowych urządzeń końcowych za pomocą klucza sieciowego (Wireless Network Key)
8. Panel sterowania – graficzny interfejs użytkownika FRITZ!Powerline 1240 AX
9. Zabezpieczenie panelu sterowania hasłem dostępowym i pierwsze logowanie
10. Zmiana domyślnej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) FRITZ!Powerline 1240 AX
11. Zmiana klucza szyfrującego sieci bezprzewodowej FRITZ!Powerline 1240 AX
12. FRITZ!Powerline 1240 AX w sieci domowej FRITZ!Box i funkcje sieci Mesh
13. Optymalizacja szybkości transmisji danych
14. Właściwości / specyfikacje techniczne
15. Diagnostyka i konserwacja
16. Nota prawna
17. Utylizacja
18. Deklaracja zgodności CE
19. Gwarancja producenta
20. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

1. Oto FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set

Przedstawiamy skróconą instrukcję instalacji i obsługi zestawu FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set.

Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set składa się z dwóch adapterów Powerline: FRITZ!Powerline 1240 AX i FRITZ!Powerline 1210.

Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set umożliwia skonfigurowanie kompletnej sieci Powerline wykorzystującej instalację elektryczną do przesyłania danych, sieć ta jest szyfrowana i gotowa do bezpiecznego działania. FRITZ!Powerline 1210 służy do połączenia routera internetowego z siecią Powerline. FRITZ!Powerline 1240 AX w bezpieczny sposób rozgłasza sieć Wi-Fi w całym domu, tym samym służy jako szybki i bezpieczny punkt dostępu do Internetu dla urządzeń bezprzewodowych i wykorzystujących połączenie kablowe LAN.

W sieci domowej opartej o router FRITZ!Box, FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set automatycznie przejmuje ustawienia z routera FRITZ!Box.

Dzięki najnowszemu oprogramowaniu FRITZ!OS zyskujesz również rozszerzoną funkcjonalność sieci Mesh Wi-Fi. Informacje o systemie FRITZ!OS znajdziesz na stronie pl.avm.de/produkty/fritzos natomiast o zaletach i konfiguracji sieci Mesh Wi-Fi możesz przeczytać na witrynie pl.avm.de/mesh

FRITZ!Powerline 1240 AX posiada interfejs użytkownika do zmiany ustawień urządzenia, który można otworzyć na wszystkich połączonych w sieci Mesh Wi-Fi urządzeniach za pomocą przeglądarki internetowej (patrz punkt 8).

Pełny opis urządzenia można znaleźć na stronie pl.avm.de Szczegółowe instrukcje i szczegółowe dane techniczne w PDF dla tego urządzenia można znaleźć w języku niemieckim na stronie: avm.de/service/handbuecher/fritzpowerline oraz z w języku angielskim na stronie: en.avm.de/service/manuals/fritzpowerline

Mamy nadzieję, że zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

FRITZ!Powerline 1240 AX i FRITZ!Powerline 1210 należy umieścić w suchym miejscu, które nie jest narażone na zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowiednią wentylację.

Adaptery FRITZ!Poweline przeznaczone są do użytku wewnątrz budynków. Do wnętrza urządzeń nie mogą przedostawać się płyny.

Podłącz adapter FRITZ!Powerline do łatwo dostępnego gniazdka.

Nie otwieraj adaptera FRITZ!Powerline. Otwarcie urządzenia lub jego nieprawidłowe naprawy mogą stanowić zagrożenie i narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przed czyszczeniem adaptera FRITZ!Powerline koniecznie odłącz go od zasilania elektrycznego.

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki.

3. Opis funkcji urządzenia

 

4. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1240 AX

 

 

5. Diody i przycisk na FRITZ!Powerline 1210

 

 

6. Pierwsze uruchomienie
6a. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem FRITZ!Box

 

1. Podłącz adapter FRITZ!Powerline 1210 do gniazdka elektrycznego i podłącz go do swojego routera FRITZ!Box za pomocą kabla LAN. Pamiętaj, że podłączenie do gniazdka powinno być podłączeniem bezpośrednim – nie używaj przedłużaczy i innych urządzeń pomiędzy.

2. Następnie dla wygody przy konfiguracji urządzeń podłącz adapter FRITZ!Powerlne 1240 AX do gniazdka w pobliżu routera FRITZ!Box i poczekaj, aż dioda LED „Powerline” zacznie świecić światłem ciągłym. Połączenie przebiegło pomyślnie.

MESH Wi-Fi – Jeśli posiadasz router FRITZ!Box z aktualnym, najnowszym systemem FRITZ!OS, możesz zintegrować FRITZ!Powerline 1240 AX z Mesh Wi-Fi bezpośrednio przez router FRITZ!Box:

W tym celu naciśnij przez 1 sekundę przycisk „Connect” na urządzeniu FRITZ!Powerline 1240 AX, następnie naciśnij przez 1 sekundę przycisk „WPS” lub „Connect” na swoim routerze FRITZ!Box. Diody na urządzeniu FRITZ!Powerline 1240 AX migają przez chwilę.

Jeśli połączenie przebiegło pomyślnie dioda „Connect” zapali się na 1 sekundę a następnie zgaśnie.

Możesz upewnić się czy FRITZ!Powerline 1240 AX działa w topologii sieci Mesh z routerem FRITZ!Box, logując się na http://fritz.box do interfejsu routera FRITZ!Box i sprawdzając stan połączenia w menu Sieć domowa > Mesh.

Pojawi się znaczek sieci Mesh przy ikonie FRITZ!Powerline 1240 AX

3. Po poprawnym połączeniu, możesz podłączyć adapter FRITZ!Powerline 1240 AX do dowolnie wybranego gniazda elektrycznego, w obrębie jednego licznika energetycznego.

O zaletach i konfiguracji sieci Mesh możesz przeczytać na witrynie pl.avm.de/mesh

 

6b. Pierwsze uruchomienie i połączenie z routerem innego producenta