FRITZ!Repeater łączenie wzmacniaczy kaskadowo (szeregowo)

Instrukcja łączenia wzmacniacza FRITZ!Repeater z innym wzmacniaczem MESH FRITZ!

Istnieje możliwość skonfigurowania wzmacniacza FRITZ!Repeater w ten sposób aby łączył się od już istniejącego wzmacniacza MESH skonfigurowanego z routerem. 

1. Podłącz wzmacniacz FRITZ!Repeater do gniazdka elektrycznego w pobliżu zainstalowanego już wzmacniacza MESH FRITZ!.
2. Poczekaj, aż dioda zacznie powoli migać.
3. Naciśnij przycisk „CONNECT” (dioda LED zacznie migać szybciej).
4. Rozpocznij procedurę połączenia na drugim urządzeniu MESH Repeater, odpowiednia do posiadanego urządzenia:


• FRITZ!Box z przyciskiem „CONNECT” lub „CONNECT/WPS” lub „WPS”
Krótko naciśnij ten przycisk (1 sekunda),
• FRITZ!Box z przyciskiem „WLAN” lub „WLAN/WPS”
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 6 sekund,
• FRITZ!Repeater z przyciskiem „CONNECT” lub przyciskiem „WPS”
Krótko nacisnąć przycisk (1 sekunda),
• FRITZ!Powerline z przyciskiem „CONNECT” lub przyciskiem „WLAN/WPS”
Krótko nacisnąć przycisk (1 sekunda),


5. Poczekaj, aż dioda LED na urządzeniu FRITZ!Repeater, które będzie dołączone kaskadowo, zaświeci się na zielono. Oznacza to, ze zostało nawiązane połączenie Wi-Fi z innym wzmacniaczem MESH FRITZ!.
6. Po skonfigurowaniu wzmacniacza można przenieść go w miejsce docelowe.
7. Po podłączeniu w miejscu docelowym, FRITZ!Repeater uruchamia się i przywraca połączenie z innym wzmacniaczem MESH FRITZ! (dioda LED miga na zielono, może to zająć 1-2 minuty).
8. Sprawdź diodę LED:


Jeśli dioda LED świeci na zielono, oznacza to, ze połączenie zostało nawiązane, a jakość połączenia do sieci Wi-Fi jest dobra.
Jeśli dioda LED świeci na pomarańczowo lub miga na pomarańczowo, oznacza to, ze połączenie Wi-Fi do repeatera MESH FRITZ! jest słabe (ma kolor pomarańczowy) lub nie można go nawiązać (miga na
pomarańczowo).

 

05.12.2022 J