Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Shrew VPN - konfiguracja klienta VPN

Solution

Jak skonfigurować połączenie VPN z urządzeniem FRITZ!Box przy pomocy programu Shrew VPN.

Aby skonfigurować połączenie VPN w kliencie Shrewsoft VPN za pomocą ustawień VPN dostępnych w interfejsie użytkownika FRITZ!Box:

 1. Uruchomić program Shrew VPN dla systemu Windows a następnie kliknąć przycisk "Add".
 2. W zakładce "General" w polu "Host Name or IP Address" wprowadzić nazwę domeny (nazwa domeny ma postać: pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) 
 3. W zakładce "Authentication" należy wybrać:
   • Mutual PSK + XAuth z listy Authentication Method
   • Na karcie "Local Identity" z rozwijanej listy "Identification Type" wybrać "Key Identifier" a następnie wprowadzić nazwę użytkownika FRITZ! Box (np. John Smith) w polu "Key String ID".
   • Na karcie "Remote Identity" z rozwijanej listy "Identification Type" wybrać "IP Address"
   • Na karcie "Credentials" w polu "Pre Shared Key" wpisać "shared secret" użytkownika FRITZ!Box (np. Zj7hPCouK65IrPU4).

4. Kliknąć "Save", aby zapisać ustawienia.

Nawiązywanie połączenia.

 1. Uruchomić program Shrew VPN
 2. Wybrać połączenie VPN w sieci VPN Access Manager i kliknąć przycisk "Connect".
 3. W odpowiednich polach wpisz nazwę użytkownika i hasło użytkownika FRITZ!Box a następnie kliknąć przycisk "Connect".


Data ostatniej aktualizacji 07.10.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 102

Category: routery FRITZ!Box

Date added: 2016-09-12 11:22:43

Views : 964

Rating (Votes): Article rated 4.0/5.0 (4)