FRITZ!Box 6820 LTE - Ustawienie punktu dostępowego APN

Ręczne ustawienie punktu dostępowego (APN) w FRITZ!Box 6820

Niektóre usługi wymagają ręcznego podania punktu dostępowego np. dla usługi stałego, dynamicznego, publicznego adresu IP.

Jeśli operator wymaga wprowadzenia punktu dostępu należy:

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter  2. Zalogować się do panelu konfiguracyjnego
   Uwaga: hasło do urządzenia znajduje się na naklejce pod urządzeniem oraz w skróconej instrukcji obsługi  3. Z menu wybrać "Internet" a następnie "Dane dostępowe"  4. Z listy "Dostawca Internetu" wybrać "Inny dostawca Internetu" a następnie zaznaczyć "Podaj punkt dostępu" i uzupełnić pole "punkt dostępu" oraz, jeśli operator wymaga, "login" i "hasło"
  5. Po kliknięciu "Zastosuj" zostanie skontrolowany dostęp do Internetu. Jeśli połączenie zostanie nawiązane - wyświetli się informacja.

 

 Zobacz także:
 Data ostatniej aktualizacji 17.06.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję