FRITZ!Box 6820 LTE - Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie FRITZ!Box 6820 LTE

Podczas pierwszego uruchomienia FRITZ!Box 6820 LTE urządzenie sprawdzi poprawność połączenia z internetem oraz dostępność aktualizacji oprogramowania.

Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do zasilania zainstaluj kartę SIM w sposób opisany w instrukcji:

 
Po zainstalowaniu karty SIM można podłączyć zasilanie:



Po podłączeniu zasilania oraz podłączeniu urządzenia do komputera przez LAN lub sieć bezprzewodową należy:

 1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter

 2. Wybrać język



 3. Wpisać hasło
  Uwaga: hasło do urządzenia znajduje się na naklejce pod urządzeniem oraz w instrukcji obsługi



 4. Wybrać kraj



 5. Po wybraniu kraju urządzenie uruchomi się ponownie



 6. Ponownie podać hasło



 7. Zostanie ustalony operator sieci komórkowej



 8. Jeśli zostanie ustalony dostawca - kliknąć "Dalej"
  Uwaga: jeśli dostawca internetu nie zostanie rozpoznany przez FRITZ!Box 6820 LTE należy wybrać "Zmień dostawcę internetu"



 9. Ustawienia są zapisywane



 10. Poprawnie skonfigurowane połączenie



 11. Przedstawione zostaną dane do sieci bezprzewodowej (nazwa sieci oraz klucz sieciowy)
  Uwaga: Klikając "Zmień ustawienia WLAN" można zmienić nazwę sieci bezprzewodowej oraz klucz sieciowy.



 12. Następuje sprawdzenie dostępności aktualizacji



 13. Informacja o aktualnym oprogramowaniu



Zakończona konfiguracja








Zobacz także:




 Data ostatniej aktualizacji 24.05.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję