FRITZ!Box 6820 LTE - Zmiana klucza sieciowego

Zmiana hasła do sieci WiFi

Hasło ustawione fabrycznie w urządzeniu FRITZ!Box 6820 LTE można znaleźć na  naklejce pod urządzeniem oraz w ulotce dołączonej do opakowania.

Hasło (klucz sieciowy) sieci WiFi można zmienić w menu routera FRITZ!Box 6820 LTE.

  1. Zalogować się do panelu konfiguracyjnego  2. Zalogować się do panelu konfiguracyjnego  3. Z menu "WLAN" wybrać "Bezpieczeństwo"  4. W polu "Klucz sieciowy WLAN" wpisać nowy klucz sieciowy
    Uwaga: po zmianie klucza sieciowego - urządzenia połączone z siecią bezprzewodową WLAN (Wi-Fi) zostaną rozłączone, należy ponownie skonfigurować połączenie poprzez wpisanie nowego klucza sieciowego.

  5. Zatwierdzić zmiany klikając "Zastosuj"Zobacz także:

 Data ostatniej aktualizacji 17.06.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję