Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Konfiguracja FRITZ!Box jako wzmacniacza sieci WiFi

Solution

Konfiguracja FRITZ!Box w tryb wzmacniacza sieci WiFi

Urządzenia FRITZ!Box można skonfigurować tak, aby działały w trybie wzmacniacza sieci bezprzewodowej. 

Aby uruchomić tryb pracy "Wzmacniacz" należy:

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter  2. Upewnić się, że widok ustawiony jest na "zaawansowany". Jeśli ustawiony jest widok standardowy, należy kliknąć na napis "Standard" aby go zmienić.


  3. Wybrać "WLAN" a następnie "Wzmacniacz"  4. Tryb pracy zaznaczyć "Wzmacniacz" a następnie wybrać sieć, której zasięg ma zostać wzmocniony a następnie wpisać hasło sieci bezprzewodowej w polu "Klucz sieciowy WLAN
  5. Po wyborze sieci oraz wpisaniu klucza sieciowego kliknąć "Zastosuj". 

 Zobacz także:

  Data ostatniej aktualizacji  01.08.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję

 
Was this article helpful? yes / no