Konfigurowanie routera FRITZ!Box jako wzmacniacza Mesh (połączenie dwóch routerów)

Konfigurowanie FRITZ!Box jako wzmacniacza sieci Mesh

Możesz skonfigurować router FRITZ!Box do użytku jako Repeater Mesh łącząc poprzez Wi-Fi lub kablem sieciowym, aby zintegrować z siecią Mesh urządzenia FRITZ!Box z dostępem do Internetu (Mesh Master), aby łatwo i skutecznie zwiększyć zasięg sieci w  swoim domu.

Jako Repeater Mesh, FRITZ!Box automatycznie przyjmuje wszystkie ustawienia Wi-Fi z Mesh Master (na przykład dane dostępowe, dostęp dla gości, harmonogram) i tworzy dodatkową sieć bezprzewodową (Wi-Fi) o tej samej nazwie i haśle co Mesh Master (router główny), która umożliwia urządzeniom łączenie się z siecią domową.

Jak tylko Repeater Mesh zostanie zintegrowany z Mesh, jest oznaczony symbolem Mesh w interfejsie użytkownika Mesh Master :

Konfigurowanie routera FRITZ!Box jako wzmacniacza sieci Mesh

 1. Użyj sieci bezprzewodowej Wi-Fi lub kabla sieciowego, aby podłączyć komputer z routerem FRITZ!Box, który chcesz skonfigurować jako wzmacniacz Mesh.
 2. Wejdź na stronę konfiguracyjną routera, który ma działać jako wzmacniacz. Domyślnie http://fritz.box
 3. Konfigurowanie trybu pracy:
  • Kliknij „Sieć domowa”.
  • Kliknij „Mesh”.
  • Kliknij kartę „Ustawienia Mesh”.
  • Włącz opcję „FRITZ!Box jako wzmacniacz Mesh” 
  • Włącz opcję „To FRITZ!Box jest urządzeniem sieciowym (klientem IP) w sieci domowej innego routera. Otrzymuje od routera adres IP”.
  • Jeśli chcesz użyć kabla sieciowego do połączenia FRITZ!Box z Mesh Master:
  • Włącz opcję „przez LAN”.
  • Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.
  • Użyj kabla sieciowego, aby podłączyć port „LAN” w urządzeniu FRITZ!Box bezpośrednio do portu LAN w Mesh Master.
  • Jeśli chcesz korzystać z sieci Wi-Fi, aby podłączyć FRITZ!Box do Mesh Master:
  • Włącz opcję „przez Wi-Fi”.
  • W tabeli wybierz sieć bezprzewodową Mesh Master - głównego routera.
  • Wprowadź klucz sieciowy - czyli hasło do sieci Wi-Fi routera Master Mesh w polu „Klucz sieciowy”.
  • Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

Integracja wzmacniacza Mesh przy pomocy naciśnięcia przycisku

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia na Mesh Repeater (patrz tabela), aż zacznie migać dioda „WLAN”. Inne diody mogą również migać.
 2. W ciągu 2 minut: Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia na Mesh Master, aż zaświeci się dioda potwierdzenia (patrz tabela). Mogą również świecić inne diody LED.

FRITZ!Box

Przycisk Potwierdzenie - dioda
FRITZ!Box 6690, 4060 Connect Connect
FRITZ!Box 4060, 7590, 7530, 7510, 6890 Connect / WPS Connect / WPS
FRITZ!Box 6591, 6590 Connect / WPS WLAN / DECT
FRITZ!Box 7490, 7430, 6490, 6430, 5491, 5490 WLAN WPS Info
FRITZ!Box 7560, 7362 SL WLAN Info
FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580, 3490 WPS Info
FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490 WPS WLAN

 

 

 

 

 


       

 

 

 

3. Konfiguracja zakończona, gdy tylko Mesh Master zaznaczy Repeater Mesh z symbolem w przeglądzie sieci Mesh.

 Uwaga: Opcje Mesh dostępne są w routerach FRITZ!Box z wersją oprogramowania FRITZ!OS >7.0x

 

 

  Data ostatniej aktualizacji  20.02.2023 J