FRITZ!WLAN Repeater - konfiguracja trybu pracy most LAN

Konfiguracja FRITZ!Repeater do pracy w trybie mostka LAN

Urządzenia FRITZ!Repeater wyposażone w port LAN umożliwiają stworzenie z ich pomocą punktu dostępowego sieci bezprzewodowej Wi-Fi z wykorzystaniem istniejącego okablowania. W poniższym przewodniku przedstawiona zostanie instrukcja konfiguracji mostu LAN.

Jeśli używasz FRITZ!Box z FRITZ!OS 7 lub nowszym, FRITZ!Repeater jest zintegrowany z Mesh i oznaczony w interfejsie użytkownika FRITZ!Box symbolem Mesh. FRITZ!Repeater przejmuje wtedy wszystkie ustawienia z FRITZ!Box, takie jak informacje o dostępie do Wi-Fi i dostęp dla gości. W sieci Mesh Twoje urządzenia bezprzewodowe automatycznie łączą się z bezprzewodowym punktem dostępowym, który oferuje najlepszy odbiór Wi-Fi.

Zmiany w sieci Mesh można następnie łatwo wprowadzić w routerze FRITZ!Box. FRITZ!Box automatycznie przesyła nowe ustawienia do FRITZ!Repeater. Jeśli nadal chcesz uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika urządzenia FRITZ!Repeater, użyj hasła z urządzenia FRITZ!Box, aby się zalogować.

FRITZ!Repeater automatycznie konfiguruje się jako most LAN, jeśli jest przywrócony do ustawień fabrycznych i podczas procesu uruchamiania jest podłączony do urządzenia FRITZ!Box za pomocą kabla sieciowego LAN. Dane dostępowe do sieci Wi-Fi znajdują się na naklejce pod urządzeniem.

Przywracanie ustawień fabrycznych

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Connect lub WPS przez około 15 sekund.
 2. Dioda LED stanu wskazuje teraz poprzez naprzemienne miganie i świecenie, że ładowane są ustawienia fabryczne i że FRITZ!Repeater jest ponownie uruchamiany. Ten proces może potrwać kilka minut.
 3. Dioda LED stanu miga nieprzerwanie przez co najmniej 1 minutę po zakończeniu ładowania ustawień fabrycznych

Przygotowanie

Standardowo FRITZ!Repeater pracuje w trybie mostka Wi-Fi. Oznacza to, że wzmacnia on sygnał już istniejącej sieci bezprzewodowej. 

Aby zmienić tryb pracy FRITZ!Repeater, należy zalogować się do panelu urządzenia, standardowo dostępnego pod adresem http://fritz.repeater a następnie przejść do menu:

 1. "Dostęp do sieci domowej"
 2. Kliknąć na dole strony "Zmień rodzaj dostępu". Wyświetlona zostanie informacja "Aktualne ustawienie: Mostek Wi-Fi"
 3. Upewnić się, że wybrany jest "Mostek LAN" i kliknąć "Dalej"
 4. Wyświetlą się ustawienia adresacji IP domyślnie wybrana opcja to "Automatycznie pobieranie adresu IP"
 5. W następnym kroku należy określić nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło
 6. W podsumowaniu zostaną wyświetlone informacje konfiguracji tj. rodzaj dostępu, nazwy sieci Wi-Fi, szyfrowanie oraz hasło
 7. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć "Zakończ"
 8. Wzmacniacz jest skonfigurowany w trybie "Mostek LAN" należy podłączyć kabel LAN z dostępem do Internetu 

 

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 22.02.2023 J

Zgłoś błąd lub propozycję