FRITZ!WLAN Repeater - konfiguracja trybu pracy most LAN

Konfiguracja FRITZ!WLAN Repeater do pracy w trybie mostka LAN

Urządzenia FRITZ!WLAN Repeater wyposażone w port LAN umożliwiają stworzenie z ich pomocą punktu dostępowego sieci bezprzewodowej WLAN z wykorzystaniem istniejącego okablowania. W poniższym przewodniku przedstawiona zostanie instrukcja konfiguracji mostu LAN.

Przygotowanie

Standardowo FRITZ!WLAN Repeater pracuje w trybie mostka WLAN. Oznacza to, że wzmacnia on sygnał już istniejącej sieci bezprzewodowej. 

Aby sprawdzić w jakim trybie aktualnie działa FRITZ!WLAN Repeater, należy zalogować się do panelu urządzenia, standardowo dostępnego pod adresem http://fritz.repeater a następnie przejść do menu:

System -> Tryb pracy

 

Konfiguracja trybu "Mostek LAN"

W opcji tryb pracy należy zaznaczyć "Mostek LAN" a następnie kliknąć "Dalej" 

 

Następnie należy odpowiedzieć czy router wykorzystywany do stworzenia mostka LAN to urządzenie FRITZ!Box, czy router innego producenta. W kolejnej pozycji należy wskazać, czy adres IP urządzenia będzie pobierany automatycznie, czy użytkownik chce podać parametry sieciowe ręcznie.

 

 

Jeśli wybrane zostały ręczne ustawienia adresu IP, należy podać w odpowiednich oknach

  • Adres IP,
  • Maskę podsieci,
  • Bramę standardową,
  • Pierwotny serwer DNS,
  • Wtórny serwer DNS,

Po wypełnieniu wszystkich pól można przejść do kolejnego etapu konfiguracji klikając "Dalej"

 

Ustawienia sieci bezprzewodowej.

W tym kroku należy zdefiniować parametry sieci bezprzewodowej, która ma zostać utworzona przez urządzenie FRITZ!WLAN Repeater.

Wymagane parametry to:

  • Nazwa sieci bezprzewodowej,
  • Rodzaj szyfrowania,
  • Klucz (hasło) do sieci WiFi.

W kolejnym kroku zostaną wyświetlone dane stworzonej sieci bezprzewodowej. Po sprawdzeniu poprawności danych należy nacisną przycisk "Zakończ".

Urządzenie zacznie zapisywać ustawienia i po zakończeniu tej procedury automatycznie przeniesie użytkownika do menu Repeatera.

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 08.04.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję