Integracja wzmacniacza FRITZ!Repeater z siecią MESH routera FRITZ!Box

Integracja wzmacniacza FRITZ!Repeater z siecią MESH

 

Zintegruj wzmacniacz FRITZ!Repeater z routerem FRITZ!Box, aby łatwo i wydajnie zwiększyć zasięg sieci domowej. Jako wzmacniacz siatki MESH, FRITZ!Repeater automatycznie przyjmuje wszystkie ustawienia Wi-Fi z routera FRITZ!Box (Mesh Master) i tworzy sieć bezprzewodową o tej samej nazwie sieci (SSID) i haśle, dzięki czemu urządzenia mogą łączyć się z siecią domową na dotychczasowych zasadach.

 

Wzmacniacz z portem LAN (np. FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Repeater 1200 (AX), FRITZ!Repeater 3000 (AX), FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!WLAN Repeater 1750E, FRITZ!WLAN Repeater 450E) może być zintegrowany z siecią bezprzewodową Wi-Fi lub kablem sieciowym (LAN). 

Aby zintegrować wzmacniacz FRITZ!Repeater z siecią bezprzewodową Wi-Fi, musisz ustawić repeater w zasięgu sieci domowej a następnie przeprowadzić "łączenie" z routerem FRITZ!Box poprzez naciśnięcie przycisku WPS/Connect na routerze oraz naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WPS przez 6 sek na wzmacniaczu FRITZ!Repeater.

Gdy FRITZ!Repeater jest zintegrowany z Mesh, jest oznaczony w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box symbolem Mesh mesh_symbol

Jeśli połączenie nie zostało oznaczone symbolem Mesh należy zintegrować wzmacniacz FRITZ!Repeater z siatką Mesh, wystarczy dodać go do urządzenia FRITZ!Box (Mesh Master) przy pomocy naciśnięcia przycisku:

W celu dodania do sieci Mesh, podłącz wzmacniacz FRITZ!Repeater do gniazdka w pobliżu routera Mesh Master (FRITZ!Box).

  1. Zaczekaj, aż diody LED "Power" i/lub "WLAN" w urządzeniu FRITZ!Repeater zapalą się na stałe
  2. Krótko naciśnij przycisk "WPS" lub "Connect" na urządzeniu FRITZ!Repeater (przez około 1 sekundę). Dioda "WLAN/Connect" zaczyna migać po zwolnieniu przycisku.
  3. W ciągu 2 minut: Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS/Connect na routerze FRITZ!Box przez około 6 sekund, aż dioda WLAN/Connect zacznie migać.
  4. Jedna lub więcej diod sygnalizujących siłę sygnału w wzmacniaczu FRITZ!Repeater zapali się "na stałe", ​​gdy tylko zostanie zintegrowana z siatką Mesh.

 

Uwaga! Urządzenia muszą posiadać wersję oprogramowania FRITZ!OS 7 

 

 

30.05.2022 J