Integracja wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater z MESH

Integracja wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater z siecią MESH

 

Zintegruj wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater z routerem FRITZ!Box, aby łatwo i wydajnie zwiększyć zasięg sieci domowej. Jako wzmacniacz siatki MESH, FRITZ!WLAN Repeater automatycznie przyjmuje wszystkie ustawienia bezprzewodowe z routera FRITZ!Box (Mesh Master) i tworzy dodatkową sieć bezprzewodową, dzięki której twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią domową.

 

Wzmacniacz z portem LAN (np. FRITZ!WLAN Repeater 1750E, FRITZ!WLAN Repeater 450E) może być zintegrowany z siecią bezprzewodową WiFi lub kablem sieciowym (LAN). Jaki rodzaj połączenia jest odpowiedni dla twojej sieci domowej zależy od twoich wymagań i warunków w twojej lokalizacji.

 

Aby zintegrować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater z siecią bezprzewodową WiFi, musisz ustawić repeater w zasięgu sieci domowej a następnie przeprowadzić "łączenie" z routerem FRITZ!Box poprzez naciśnięcie przycisku WPS/Connect na routerze oraz naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WPS przez 6 sek na wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repeater.

Gdy FRITZ!WLAN Repeater jest zintegrowany z Mesh, jest oznaczony w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box symbolem Mesh mesh_symbol

Jeśli połączenie nie zostało oznaczone symbolem Mesh należy zintegrować wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater z siatką Mesh, wystarczy podłączyć go do urządzenia FRITZ!Box (Mesh Master) za jednym naciśnięciem przycisku:

W celu konfiguracji, podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater do gniazdka w pobliżu urządzenia Mesh Master (FRITZ!Box).

  1. Zaczekaj, aż diody LED "Zasilanie" i "WLAN" w urządzeniu FRITZ!WLAN Repeater się zapalą.
  2. Krótko naciśnij przycisk "WPS" na urządzeniu FRITZ!WLAN Repeater (przez około 1 sekundę). Dioda "WLAN" zaczyna migać po zwolnieniu przycisku.
  3. W ciągu 2 minut: Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS/Connect na routerze FRITZ!Box przez około 6 sekund, aż dioda WLAN/Connect zacznie migać.
  4. Jedna lub więcej diod sygnalizujących siłę sygnału w wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repeater zapali się "na stałe", ​​gdy tylko zostanie zintegrowana z siatką Mesh.

 

Uwaga! Urządzenia muszą posiadać wersję oprogramowania FRITZ!OS 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2019 J