FRITZ!DECT 500 - instrukcja

Zawartość opakowania

Wymagania
• Lampa z trzonkiem E27
• FRITZ!Box z DECT i FRITZ!OS od 7.20 (Wyjątek: FRITZ!Box 7560/7430) sprawdź wersję i informacje o FRITZ!OS w menu routera FRITZ!Box
• Smartfon z aplikacją FRITZ!Smart Home lub przycisk FRITZ!DECT 440/400 lub telefon DECT z serii FRITZ!Fon do wygodnego przełączania (opcjonalny)

Zarejestruj FRITZ!DECT 500

1. Wyłącz lampę, w której chcesz korzystać z FRITZ!DECT 500

2. Przykręć FRITZ!DECT 500 do gniazda E27 Twojej lampy.

3. Włącz lampę. FRITZ!DECT 500 zaświeci się na czerwono, pokazując, że jest gotowy do rejestracji.

4. Naciśnij w ciągu 2 minut przycisk DECT (i przytrzymaj przez 6 sekund) lub przycisk Connect (na 1 sekundę) na urządzeniu FRITZ!Box.

5. Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie, FRITZ!DECT 500 miga na kolor zielony i dwukrotnie zaświeci się potem biały.

Rejestracja nie powiodła się

Jeśli rejestracja się nie powiedzie, FRITZ!DECT 500 zacznie migać kilka razy na czerwono, a następnie stale świeci na czerwono.

1. Wyłącz lampę i poczekaj kilka sekund.

2. Powtórz kroki 3 i 4

Jeśli błąd będzie się powtarzał, trzeba przywrócić ustawienia fabryczne FRITZ!DECT 500 (patrz poniżej).

Wskazówka Jeśli chcesz używać FRITZ!DECT 500 z innym FRITZ!Box, wystarczy zarejestrować FRITZ!DECT 500 w innym FRITZ!Box.

Aby całkowicie odłączyć FRITZ!DECT 500 od FRITZ!Box, zresetuj FRITZ!DECT 500 do ustawień fabrycznych (patrz poniżej).

Używanie FRITZ!DECT 500 z innymi urządzeniami DECT

FRITZ!DECT 440/400 i przyciski innych producentów
FRITZ!DECT 500 jest szczególnie łatwy w obsłudze dzięki przyciskom FRITZ!DECT 440/400 i przyciskom innych producentów, które obsługują protokół sieci domowej w skrócie HAN FUN. FRITZ!DECT 500 można przełączać bezpośrednio za pomocą tych przycisków, jeśli oba urządzenia znajdują się w FRITZ! Smart Home. Oprócz podstawowej funkcji włączania i wyłączania, przyciski o odpowiednim zakresie działania umożliwiają również funkcje takie jak ściemnianie i zmiana koloru.

FRITZ!Fon
Możesz używać FRITZ!DECT 500 z telefonami AVM z serii FRITZ!Fon.
• Urządzenia FRITZ!Fon mogą przełączać funkcje w zależności od zakresu usług bezpośrednio w ekranie startowym Smart Home lub za pomocą Ulubionych / Smart Home.
• W menu Smart Home naciśnij przycisk wyboru Opcje dalszych ustawień koloru, temperatury barwowej i przyciemnienia światła.

FRITZ!Box
Możesz obsługiwać i konfigurować FRITZ!DECT 500 w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.

1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz http://fritz.box
3. Otwórz menu Smart Home / Urządzenia i grupy.
4. Kliknij na ikonę przy FRITZ!DECT 500.

5. Na karcie "Ogólne" możesz zmienić nazwę i sprawdzić status połączenia. W zakładce "Ustawienia lampy" możesz przełączać FRITZ!DECT 500 automatycznie skonfigurować i obsługiwać bezpośrednio, jeśli to konieczne.

Ustawienia domyślne Powtórz poniższe 2 kroki 5 razy za pomocą włącznika światła:
1. Wyłącz lampę na 2 sekundy.
2. Włącz lampę na 2 sekundy.

Jeśli reset się powiódł, zapali się FRITZ!DECT 500 na kolor czerwony.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Używaj FRITZ!DECT 500 tylko w pomieszczeniach.
• Używaj FRITZ!DECT 500 tylko z lampami odpowiednią wentylacją.
• Nie wystawiaj FRITZ!DECT 500 na działanie wody. FRITZ!DECT 500 nie jest przeznaczony do użytku w wilgotnych pomieszczeniach.
• Unikaj długiego patrzenia bezpośrednio w światło. FRITZ!DECT 500 został przetestowany zgodnie z IEC/EN 62471 i przypisany do 1 grupy ryzyka.
• Wyłącz zasilanie i wykręć FRITZ!DECT 500 przed czyszczeniem. Do czyszczenia użyj suchej szmatki.
• Nie naprawiaj FRITZ!DECT 500. FRITZ!DECT 500 nie może być otwierany odbudowywany, modyfikowany ani naprawiany.
• Dzieci i osoby z upośledzonymi zdolnościami percepcyjnymi powinny otrzymać zgodę na używanie FRITZ!DECT 500 i być poinstruowane by nie bawić się urządzeniem.

Deklaracja zgodności CE
• Producent AwoX niniejszym oświadcza, że urządzenie SMLdu c9 E27 * jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
• Pełna deklaracja zgodności CE w języku angielskim i francuskim można znaleźć pod adresem http://www.awox.com/declaration-of-conformity * produkt jest technicznie identyczniy i rozprowadzany przez AVM jako FRITZ!DECT 500