FRITZ!DECT 200 - Połączenie z routerem FRITZ!Box

Połączenie inteligentnego gniazdka FRITZ!DECT 200 z routerem FRITZ!Box

FRITZ!DECT 200 umożliwia ręczne lub automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Oferuje indywidualnie definiowane harmonogramy włączania urządzeń np. „jednokrotne, okazjonalne, codzienne, weekendowe" lub według zaplanowanej częstotliwości. 

Inteligentne gniazdko komunikuje się z urządzeniem FRITZ!Box za pośrednictwem technologii bezprzewodowej DECT.

  1. Podłączyć FRITZ!DECT 200 do sieci elektrycznej w pobliżu FRITZ!Box
  2. Dioda DECT w urządzeniu FRITZ!DECT 200 zacznie migać
  3. Przytrzymać przycisk DECT na FRITZ!Box
  4. Dioda DECT w FRITZ!DECT 200 zaświeci światłem ciągłym

 Uwaga: Aby przeprowadzić automatyczną rejestrację FRITZ!DECT 200, należy ustawić kod PIN "0000" w menu stacji bazowej DECT w interfejsie użytkownika FRITZ!Box 

 

Zobacz także:

 Data ostatniej aktualizacji 13.04.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję