Nawiązywanie połączenia WLAN za pomocą WPS

Dodawanie nowych urządzeń do sieci bezprzewodowej WiFi za pomocą funkcji WPS.

 

FRITZ!Box obsługuje procedurę WPS (Wi-Fi Protected Setup). Urządzenia obsługujące WLAN, które również obsługują WPS, można w ten sposób bezpiecznie połączyć z urządzeniem FRITZ!Box. Zostaną przy tym przekazane wszystkie potrzebne ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN. W przypadku WPS rozróżnia się metodę Push-Button i metodę PIN.

WPS - metoda Push Button

Metodę Push Button (WPS PBC) można stosować, jeśli urządzenie obsługujące WLAN posiada przycisk WPS lub gdy można aktywować WPS w oprogramowaniu sterującym tymi urządzeniami. 

1. Naciskać przycisk „WLAN“ na urządzeniu FRITZ!Box do momentu, aż dioda „WLAN“ zacznie migać. 

WLAN WPS sieć konfiguracja klucz sieciowy PIN FRITZ!Box

2. Gdy dioda „WLAN“ miga, uruchomić WPS na urządzeniu obsługującym WLAN. Są na to przewidziane 2 minuty.

Sposób uruchamiania WPS zależy od urządzenia obsługującego WLAN. Należy nacisnąć przycisk na urządzeniu obsługującym WLAN lub uruchomić WPS w oprogramowaniu sterującym takimi urządzeniami.

Połączenie między FRITZ!Box a urządzeniem obsługującym WLAN zostaje nawiązane automatycznie. Komputer jest teraz połączony z FRITZ!Box.

WPS - metoda PIN

Jeśli posiadane urządzenie obsługujące WLAN obsługuje także WPS, ale nie posiada przycisku do uruchamiania metody Push Button i również oprogramowanie sterujące urządzenia nie daje takiej możliwości, posłużyć się metodą PIN.

Do wyboru są dwie procedury:

 • FRITZ!Box definiuje PIN
 • Urządzenie obsługujące WLAN definiuje PIN.

FRITZ!Box definiuje PIN

 1. Otworzyć interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box.
 2. Wybrać menu „WLAN / Security“ (WLAN /Bezpieczeństwo).
 3. Wybrać stronę „WPS Quick Connection“ (Szybka konfiguracja za pomocą WPS).
 4. Aktywować ustawienie „WPS enabled“ (WPS aktywny).
 5. Wybrać ustawienie „PIN method (WPS-PIN), the RITZ!Box specifies the PIN“ (Metoda PIN (WPS-PIN) FRITZ!Box definiuje PIN).
 6. Pojawia się kod PIN. Wpisać ten PIN do oprogramowania sterującego urządzeniem obsługującym WLAN.
 7. Kliknąć na „Start WPS“ (Uruchom WPS).

Urządzenie obsługujące WLAN definiuje PIN

 1. Otworzyć interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box.
 2. Wybrać menu „WLAN / Security“ (WLAN / Bezpieczeństwo)..
 3. Wybrać stronę „WPS Quick Connection“ (Szybka konfiguracja za pomocą WPS).
 4. Aktywować ustawienie „WPS enabled“ (WPS aktywny).
 5. Wybrać ustawienie „PIN method (WPS-PIN), the WLAN the evice specifies the PIN“ (Metoda PIN (WPS-PIN), urządzenie obsługujące WLAN definiuje PIN).
 6. Uruchomić program sterujący urządzeniem obsługującym WLAN. Program pokazuje kod PIN do nawiązania połączenia.
 7. Wpisać ten kod w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.
 8. Kliknąć na „Start WPS“ (Uruchom WPS).

Dioda WLAN w urządzeniu FRITZ!Box miga powoli, procedura WPS została rozpoczęta. Między FRITZ!Box a urządzeniem obsługującym WLAN nawiązywane jest teraz bezpieczne połączenie przez sieć WLAN.

 

Data ostatniej aktualizacji 31.03.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję