Łączenie bramki FRITZ!Smart Gateway z routerem FRITZ!Box przez Wi-Fi

Podłącz FRITZ!Smart Gateway do FRITZ!Box przez Wi-Fi, aby szybko i łatwo dodać stację bazową dla urządzeń Zigbee do sieci domowej.

Wymagania / Ograniczenia

 • FRITZ!OS 7.50 lub nowszy jest zainstalowany na urządzeniu FRITZ!Box.

Skonfiguruj bramkę FRITZ!Smart Gateway jako mostek Wi-Fi

 1. W celu konfiguracji podłącz bramkę FRITZ!Smart Gateway do gniazdka znajdującego się w pobliżu urządzenia FRITZ!Box. Bramka FRITZ!Smart Gateway uruchamia się. W międzyczasie dioda LED stanu miga szybko.
 2. Poczekaj około 1 minuty, aż bramka FRITZ!Smart Gateway uruchomi się, a dioda LED Connect zacznie wolniej migać.
 3. Krótko (ok. 1 sekundy) naciśnij przycisk Connect na bramce FRITZ!Smart Gateway. Po zwolnieniu przycisku dioda Connect zacznie szybko migać.
 4. W ciągu 2 minut: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Connect na urządzeniu FRITZ!Box, aż zaświeci się dioda Connect. Mogą również zapalić się dodatkowe diody LED:
  FRITZ!Box Przycisk Potwierdzenie - dioda
  FRITZ!Box 6690 Connect Connect
  FRITZ! Box 7590 (AX), 7530, 7520, 7510, 5590, 5530 Connect / WPS Connect / WPS
  FRITZ!Box 7583 WLAN / WPS WLAN
 5. Proces jest zakończony, gdy FRITZ!Box pokaże FRITZ!Smart Gateway w przeglądzie sieci Mesh z symbolem

 

 

 

JTA 22.06.2023