Połączenie FRITZ!Box z zewnętrznym modemem (aktywacja portu WAN)

Połączenie FRITZ!Box z zewnętrznym modemem (aktywacja portu WAN)

Routery FRITZ!Box z serii 3xxx oraz 7xxx mogą korzystać z istniejącego dostępu do internetu przez modem kablowy, modem VDSL lub innym zewnętrzny terminal wyposażony w interfejs Ethernet. W tym celu należy podłączyć żółty kabel sieciowy do gniazda „LAN1“ urządzenia FRITZ!Box, a następnie drugi koniec kabla podłączyć do portu LAN swojego modemu.

Wyłączając wbudowany modem ADSL/VDSL aktywuje się port LAN1 w formie interfejsu WAN (ang. Wide Area Network). Do portu WAN można podłączyć dowolny terminal (modem kablowy, satelitarny, światłowodowy) w standardzie Ethernet.

 

Podłączenie modemu zewnętrznego do portu WAN routera

 

fritzbox, wan, lan1, połączenie z zewnętrznym modemem 

Konfiguracja połączenia zewnętrznego w menu routera

  1. W menu routera http://fritz.box należy przejść do "Internet/Dane dostępowe" ("Internet/Account information" w angielskiej wersji)  2. Z rozwijanego menu "Dostawca Internetu" wybrać "Istniejący dostęp przez LAN" (agn. "Existing connection over LAN") 

3. Nacisnąć "Zastosuj"

Przyłączenie do modemu kablowego 

  1. Z rozwijanego menu "Dostawca Internetu" wybrać "Inny dostawca Internetu" (agn. "Other Internet service provider")
  2. W polu "Łącze" wybrać "Przyłączenie do modemu kablowego (łącze kablowe)"
  3. W sekcji "Ustawienia połączenia" należy wpisać podane przez operatora prędkości wysyłania i pobierania w kbit/s. 

   Przykładowo, jeśli operator dostarcza Internet o prędkości wysyłania 10 Mbit/s i pobierania 100 Mbit/s należy podać odpowiednio 10 000 kbit/s i 100 000 kbit/s


  4. Jeśli operator wymaga dodatkowych zmian w ustawieniach połączenia, po naciśnięciu na "Zmień ustawienia połączenia" istnieje możliwość zmiany adresu MAC urządzenia oraz ustawień IP  5. Aby zapisać ustawienia urządzenia należy nacisnąć przycisk "Zastosuj"

Przyłączenie do zewnętrznego modemu lub routera

Aby podłączyć router FRITZ!Box do zewnętrznego routera lub modemu należy w menu "Internet/Dane dostępowe" zaznaczyć opcję "Modem zewnętrzny lub router"

Jeśli urządzenie ma samodzielnie nawiązywać połączenie z Internetem, należy wskazać, czy do połączenia z Operatorem wymagana jest nazwa użytkownika i hasło.

W trybie pracy klienta IP, Router FRITZ!Box staje się częścią istniejącej sieci, możliwe jest podanie parametrów łącza. 

Połączenie przez zewnętrzny modem lub router jeśli operator wymaga zmiany adresu MAC routera oraz logowania do sieci z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.

UWAGA!
Routery FRITZ!Box nie pozwalają na występowanie w sieci urządzeń z takimi samymi adresami MAC. Jeśli przypisany adres MAC już występuje, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia z siecią.
 

W menu "Internet, Dane dostępowe" należy zaznaczyć opcje:

 1. Łącze - modem zewnętrzny lub router
 2. Tryb pracy - Samodzielnie nawiązuj połączenie z Internetem
 3. Dane dostępowe - Nie
 4. W sekcji "Ustawienia połączenia" należy nacisnąć "Zmień ustawienia połączenia"
 5. Podać adres MAC w sekcji "Adres MAC urządzenia FRITZ!Box"
 6. Nacisnąć "Zastosuj"
 7. Następnie należy wrócić do pola "Dane dostępowe" zaznaczając "Tak" i podać dane dostępowe.
 8. Nacisnąć "Zastosuj"

 

 Data ostatniej aktualizacji 07.04.2016

Zgłoś błąd lub propozycję