Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska, czarna lista oraz czasowe ograniczanie dostępu do Internetu 

Za pomocą kontroli rodzicielskiej można skonfigurować reguły dostępu do Internetu dla poszczególnych komputerów i użytkowników korzystających z sieci domowej. Reguły dostępu mogą zawierać ograniczenia czasowe, listy filtrów oraz listę zablokowanych aplikacji sieciowych:

 • Czasowe ograniczenie dostępu do Internetu: za jego pomocą można ograniczyć czas dostępu do Internetu. Można określić, w jakie dni tygodnia, o jakich godzinach i przez jak długi czas komputer lub użytkownik systemu Windows może korzystać z łącza internetowego.
 • Umożliwianie lub blokowanie dostępu do stron internetowych: Za pomocą list filtrów można określić, do których stron internetowych dostęp jest dozwolony, a do których nie. Można na przykład zablokować wszystkie strony internetowe znajdujące się na liście niemieckiego Federalnego Urzędu Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież (niem. BPjM).
 • Listy filtrów - Białą listę i Czarną listę - można utworzyć samodzielnie. Biała lista zawiera wszystkie strony internetowe, do których dostęp jest dozwolony. Czarna lista zawiera strony, do których dostęp jest zablokowany.
 • Blokowanie aplikacji sieciowych: można utworzyć listę aplikacji, dla których dostęp do Internetu ma być zablokowany. Można np. zablokować dostęp do Internetu dla programów wymiany plików.

Kontrolę rodzicielską można włączyć oddzielnie dla każdego komputera, niezależnie od systemu operacyjnego. Funkcja ta jest dostępna dopiero po skonfigurowaniu dostępu do Internetu w urządzeniu FRITZ!Box i nawiązaniu połączenia z Internetem. Zabezpieczenie przed dziećmi nie jest dostępne, jeśli urządzenie FRITZ!Box jest skonfigurowane jako IP-Client. W takim przypadku należy skorzystać z odpowiednich funkcji routera, którego łącze internetowe jest używane.

Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej w urządzeniu FRITZ!Box

 1. Otworzyć interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box wpisując adres http://fritz.box 2. Wybrać menu „Internet/Filters“ (Internet/filtry) 3. Listę blokowanych stron można zdefiniować w zakładce "Listy" klikając na "Edytuj" przy "Zablokowane strony internetowe" 4. Wpisz na listę strony, które mają zostać zablokowane, oddzielając przecinkiem 5. Po zatwierdzeniu listy zablokowanych stron istnieje możliwość ustawienie harmonogramu - czasowego ograniczenia dostępu do internetu. W tym celu należy kliknąć ikonę  przy urządzeniu, które ma mieć ograniczony czasowo dostęp do Internetu
 6. Wybrać "Ograniczony" i zaznaczyć na harmonogramie okres w jakim urządzenie sieciowe będzie miało dostęp do internetu  Data ostatniej aktualizacji 05.04.2016 J

  Zgłoś błąd lub propozycję