Zdalny dostęp do routera FRITZ!Box przez MyFRITZ!

MyFRITZ!: dostęp do urządzenia FRITZ!Box na całym świecie

 

Wstęp

MyFRITZ! to usługa internetowa firmy AVM, za pomocą której z każdego miejsca na świecie można uzyskać dostęp do urządzenia FRITZ!Box przez Internet.

 • Automatyczna sekretarka: Za pomocą MyFRITZ z każdego miejsca na świecie można odsłuchać wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę urządzenia FRITZ!Box.
 • Lista połączeń: MyFRITZ! pozwala na wgląd do listy połączeń urządzenia FRITZ!Box z dowolnej lokalizacji.

Zasada działania MyFRITZ!

 • Założyć konto MyFRITZ!.
 • Zarejestrować urządzenie FRITZ!Box na koncie MyFRITZ!.
 • Dostęp do urządzenia FRITZ!Box z każdego miejsca na świecie przez stronę www.myfritz.net

Konto MyFRITZ!

Konto MyFRITZ! jest niezbędne, aby korzystać z usługi MyFRITZ!. Na koncie MyFRITZ! należy zarejestrować swoje urządzenie FRITZ!Box. Wtedy po każdej zmianie publicznego adresu IP FRITZ!Box przekazuje zmieniony adres IP do konta MyFRITZ!. Na koncie MyFRITZ! jest więc zawsze znany aktualny publiczny adres IP urządzenia FRITZ!Box. Po zalogowaniu do MyFRITZ! użytkownik zostaje przekierowany do urządzenia FRITZ!Box na podstawie adresu IP. 

Zakładanie konta MyFRITZ! i rejestrowanie urządzenia FRITZ!Box:

 • Upewnić się, że połączenie z Internetem jest aktywne i jest dostęp do skrzynki mailowej.
 • Konto MyFRITZ! można utworzyć w interfejsie użytkownika FRITZ!Box w menu „Internet/MyFRITZ!“.
 • Wprowadzić następujące dane użytkownika:
  • Zakładając konto MyFRITZ!, należy podać swój adres e-mail i ustawić hasło MyFRITZ!.Aby mieć dostęp do urządzenia FRITZ!Box przez Internet, podać hasło internetowe do FRITZ!Box.
  • Hasło to jest sprawdzane przez urządzenie FRITZ!Box, jeśli użytkownik chce przez urządzenie FRITZ!Box uzyskać do niego dostęp przez MyFRITZ!. 


Rys.1 Konfiguracja konta MyFRITZ! w FRITZ!OS 6.30 Rys.2 Konfiguracja konta MyFRITZ! w FRITZ!OS 6.50

 • Użytkownik otrzymuje od MyFRITZ! e-mail z linkiem do rejestracji. W miarę możliwości otworzyć e-mail na
 • komputerze, na którym rozpoczęto zakładanie konta. Kliknąć na link do rejestracji.
 • Nastąpi przekierowanie na stronę internetową MyFRITZ!, gdzie użytkownik powinien przeczytać warunki
 • użytkowania i aktywować konto.
 • Po pomyślnej aktywacji konta następuje przekierowanie z powrotem do interfejsu użytkownika FRITZ!Box. Urządzenie FRITZ!Box jest teraz zalogowane do konta MyFRITZ!.

Korzystanie z MyFRITZ!

Po utworzeniu konta MyFRITZ! i zarejestrowaniu na nim swojego urządzenia FRITZ!Box można korzystać z usługi MyFRITZ!.

 1. Otworzyć stronę internetową www.myfritz.net
 2. Zalogować się za pomocą swojego adresu e-mail i swojego hasła MyFRITZ!.
 3. Kliknąć na przycisk „To My FRITZ!Box“ (Przejdź do mojego FRITZ!Box).
 4. Wprowadzić hasło internetowe do urządzenia FRITZ!Box.
 5. Następuje przekierowanie na stronę MyFRITZ! danego urządzenia FRITZ!Box.
 6. Umożliwia to korzystanie z udostępnionych nośników pamięci, listy połączeń i wiadomości głosowych na automatycznej sekretarce.
 7. Po kliknięciu na przycisk „FRITZ!Box“ następuje przejście do interfejsu użytkownika FRITZ!Box.

MyFRITZ! w sieci domowej

 Z usługi MyFRITZ! można korzystać również w sieci domowej urządzenia FRITZ!Box.

 1. W pasku adresu swojej przeglądarki internetowej wpisać „myfritz.box“
 2. Wprowadzić hasło internetowe do urządzenia FRITZ!Box. Następuje przekierowanie na stronę MyFRITZ! danego urządzenia FRITZ!Box. W tym przypadku nie jest konieczne logowanie do MyFRITZ!.

Kilka urządzeń FRITZ!Box

 • Na jednym koncie MyFRITZ! można zarejestrować kilka urządzeń FRITZ!Box. 
 • Każde urządzenie FRITZ!Box zostaje zarejestrowane na koncie MyFRITZ! przez własny interfejs użytkownika. W menu wybrać „Internet/MyFRITZ!“ (Internet / MyFRITZ!) ustawienie „Register the FRITZ!Box at an existing MyFRITZ! account“ (Zarejestruj FRITZ!Box na istniejącym koncie MyFRITZ!).
 • Po zalogowaniu do MyFRITZ! wyświetlane są wszystkie zarejestrowane urządzenia. Bezpieczeństwo MyFRITZ! Przy poniższych czynnościach w MyFRITZ! stosowany jest zawsze protokół bezpieczeństwa https:
 • Tworzenie konta MyFRITZ! w myfritz.net
 • Rejestrowanie urządzenia FRITZ!Box na koncie MyFRITZ!
 • Dostęp do strony MyFRITZ! urządzenia FRITZ!Box przez myfritz.net
 • Dostęp do interfejsu użytkownika FRITZ!Box

 

Urządzenie FRITZ!Box samo generuje swój certyfikat https. Oznacza to, że certyfikat nie pochodzi z jednostki certyfikacyjnej popularnych przeglądarek. Dlatego użytkownik musi potwierdzić, że połączenie ma zostać mimo to nawiązane. Można uniknąć ostrzeżenia pobierając unikatowy certyfikat wygenerowany przez FRITZ!Box i importować go do przeglądarki. 

 UWAGA: Do prawidłowego działania usługi MyFRITZ wymagany jest PUBLICZNY ADRES IP. 

Zobacz także:

 

  Data ostatniej aktualizacji 15.06.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję