FRITZ!WLAN Repeater - ręczna konfiguracja

Ręczna konfiguracja FRITZ!WLAN Repeater

Uzyskanie połączenia z routerem

Aby połączyć FRITZ!WLAN Repeater z routerem przy użyciu ręcznej konfiguracji należy podłączyć FRITZ!WLAN Repeater do zasilania. Repeater należy na umieścić w miejscu umożliwiającym nawiązanie stabilnego połączenia WiFi pomiędzy nim, a routerem. 

Kiedy urządzenie będzie w pełni uruchomione, czyli diody "Power" oraz "WLAN" będą świecić ciągłym światłem, na liście dostępnych sieci bezprzewodowych dostępna będzie sieć oznaczona jako FRITZ!WLAN Repeater. Należy nacisnąć "Połącz". Kiedy system poprosi o podanie klucza (hasła) do sieci bezprzewodowej, należy wpisać 00000000 (osiem zer).

Uwaga! W przypadku modeli FRITZ!Repeater 600, 1200, 2400, 3000, 6000 klucz sieci bezprzewodowej (hasło WiFi) znajduje się na naklejce pod urządzeniem oraz na instrukcji, która dołączona jest do opakowania  (w postaci 20 cyfr wpisywanych jednym ciągiem).

 

Otwarcie panelu urządzenia i wybór języka

Po połączeniu z siecią WiFi "FRITZ!Repeater" wyświetlona zostanie informacja "Brak dostępu do Internetu". Można kontynuować konfigurację.

Aby otworzyć panel zarządzający urządzeniem, należy w przeglądarce internetowej wejść pod adres http://fritz.repeater lub http://192.168.178.2 lub http://169.254.1.1

Wyświetlone zostanie okno wyboru języka. Po zaznaczeniu języka w sekcji "Language selection" należy nacisnąć przycisk "Next >" i wybrać kraj.

 

Nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Cała procedura może potrwać do 2 minut.

Uwaga! Jeśli po tym czasie nie nastąpi odświeżenie strony, należy sprawdzić, czy system nie połączył się z poprzednio inną, zapamiętaną siecią bezprzewodową. Jeśli to nastąpiło, należy ponownie połączyć się z siecią FRITZ!WLAN Repeater. Jeżeli nie występuje ona na liście dostępnych sieci, należy sprawdzić czy FRITZ!WLAN Repeater jest uruchomiony i odświeżyć listę sieci.

Konfiguracja zabezpieczeń

W kolejnym oknie użytkownik jest proszony o zdefiniowanie hasła administratora urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Jest to hasło używane wyłącznie do zarządzania urządzeniem i powinno różnić się od hasła dostępowego do sieci oraz hasła do routera.

Po naciśnięciu przycisku OK użytkownik proszony jest o zalogowanie do urządzenia z wykorzystaniem zdefiniowanego przed chwilą hasła.

Łączenie FRITZ!WLAN Repeater z siecią bezprzewodową

Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitania. Należy nacisnąć na przycisk "Dalej"

W kolejnym oknie użytkownik proszony jest o wskazanie sieci, którą zamierza wzmocnić. Aby wybrać sieć należy zaznaczyć kwadracik znajdujący się przy jej nazwie. W przypadku wzmacniaczy FRITZ!Repeater 1200, 2400 oraz 3000 pojawią się dwie listy sieci WiFi - oddzielnie dla 2,4 GHz oraz 5 GHz. 

Po wybraniu sieci należy przejść do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku "Dalej"

 

W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o podanie rodzaju szyfrowania i klucza do sieci, której zasięg zamierza zwiększyć. Po podaniu tych informacji można przejść do kolejnego kroku klikając "dalej".

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie:

 

Jeśli wyświetlone dane wymagają poprawienia, należy cofnąć się do odpowiedniego etapu, wymagającego poprawienia. Kiedy wszystkie informacje są poprawne, można zakończyć procedurę przez naciśnięcie przycisku "Zakończ"

Na ekranie pojawi się podsumowanie, a urządzenie uruchomi się ponownie.

Zakończenie konfiguracji

Ważne! Po ponownym uruchomieniu urządzenia, sieć FRITZ!WLAN Repeater nie będzie dostępna. Wzmacniacz przejmuje nazwę sieci i hasło z routera.

Repeater zapamiętuje wprowadzone ustawienia i można go przenieść do miejsca docelowego.

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 10.06.2022 J

 

Zgłoś błąd lub propozycję