FRITZ!WLAN Repeater - ręczna konfiguracja

Ręczna konfiguracja FRITZ!WLAN Repeater

Uzyskanie połączenia z routerem

Aby połączyć FRITZ!WLAN Repeater z routerem przy użyciu ręcznej konfiguracji należy podłączyć FRITZ!WLAN Repeater do zasilania. Repeater należy umieścić w miejscu umożliwiającym nawiązanie stabilnego połączenia WiFi pomiędzy nim, a routerem. 

Kiedy urządzenie będzie w pełni uruchomione, czyli diody "Power" oraz "WLAN" będą świecić ciągłym światłem, na liście dostępnych sieci bezprzewodowych dostępna będzie sieć oznaczona jako FRITZ!WLAN Repeater. Należy nacisnąć "Połącz". Kiedy system poprosi o podanie klucza (hasła) do sieci bezprzewodowej, należy wpisać 00000000 (osiem zer).

Uwaga! W przypadku modeli FRITZ!Repeater 600, 1200, 2400, 3000, 6000 klucz sieci bezprzewodowej (hasło WiFi) znajduje się na naklejce pod urządzeniem oraz w instrukcji, która dołączona jest do opakowania (w postaci 20 cyfr wpisywanych jednym ciągiem).

 

Otwarcie panelu urządzenia i wybór języka

Po połączeniu z siecią WiFi "FRITZ!Repeater" wyświetlona zostanie informacja "Brak dostępu do Internetu". Można kontynuować konfigurację.

Aby otworzyć panel zarządzający urządzeniem, należy w przeglądarce internetowej wejść pod adres http://fritz.repeater lub http://192.168.178.2 lub http://169.254.1.1

Uwaga! Strona konfiguracyjna jest zapisana w pamięci wzmacniacza. Nie jest wymagane połączenie z Internetem.

Wyświetlone zostanie okno wyboru języka. Po zaznaczeniu języka w sekcji "Language selection" należy nacisnąć przycisk "Next >" i wybrać kraj.

 

Nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Cała procedura może potrwać do 2 minut.

Uwaga! Jeśli po tym czasie nie nastąpi odświeżenie strony, należy sprawdzić, czy system nie połączył się z poprzednio inną, zapamiętaną siecią bezprzewodową. Jeśli to nastąpiło, należy ponownie połączyć się z siecią FRITZ!WLAN Repeater. Jeżeli nie występuje ona na liście dostępnych sieci, należy sprawdzić czy FRITZ!WLAN Repeater jest uruchomiony i odświeżyć listę sieci.

Konfiguracja zabezpieczeń

W kolejnym oknie użytkownik jest proszony o zdefiniowanie hasła administratora urządzenia FRITZ!WLAN Repeater. Jest to hasło używane wyłącznie do zarządzania urządzeniem i powinno różnić się od hasła dostępowego do sieci oraz hasła do routera.

Po naciśnięciu przycisku OK użytkownik proszony jest o zalogowanie do urządzenia z wykorzystaniem zdefiniowanego przed chwilą hasła.

Łączenie FRITZ!WLAN Repeater z siecią bezprzewodową

Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitania. Należy nacisnąć na przycisk "Dalej"

W kolejnym oknie użytkownik proszony jest o wskazanie sieci, którą zamierza wzmocnić. Aby wybrać sieć należy zaznaczyć kwadracik znajdujący się przy jej nazwie. W przypadku wzmacniaczy FRITZ!Repeater 1200, 2400, 3000 oraz 6000 pojawią się dwie listy sieci WiFi - oddzielnie dla 2,4 GHz oraz 5 GHz. 

Po wybraniu sieci należy przejść do kolejnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku "Dalej"

 

W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o podanie rodzaju szyfrowania i klucza do sieci, której zasięg zamierza zwiększyć. Po podaniu tych informacji można przejść do kolejnego kroku klikając "Dalej".

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie:

 

Jeśli wyświetlone dane wymagają poprawienia, należy cofnąć się do odpowiedniego etapu, wymagającego poprawienia. Kiedy wszystkie informacje są poprawne, można zakończyć procedurę przez naciśnięcie przycisku "Zakończ"

Na ekranie pojawi się podsumowanie, a urządzenie uruchomi się ponownie.

Zakończenie konfiguracji

Ważne! Po ponownym uruchomieniu urządzenia, sieć FRITZ!WLAN Repeater nie będzie dostępna. Wzmacniacz przejmuje nazwę sieci i hasło z routera.

Repeater zapamiętuje wprowadzone ustawienia i można go przenieść do miejsca docelowego.

 

Zobacz także:

 

Data ostatniej aktualizacji 14.02.2023 J

 

Zgłoś błąd lub propozycję