FRITZ!Repeater 3000 AX - instrukcja konfiguracji

Spis treści:
1. Oto FRITZ!Repeater 3000 AX
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Zawartość opakowania
4. Funkcje i przyciski
5. Informacje na naklejce na urządzeniu
6. Sposoby podłączeń
7. Konfigurowanie połączenia Wi-Fi
8. Konfigurowanie połączenia LAN
9. Aplikacja FRITZ!App WLAN
10. Ustawianie FRITZ!Repeater 3000 AX w optymalnym miejscu
11. Konfigurowanie FRITZ!Repeater 3000 AX
12. Pierwsze uruchomienie i początkowa konfiguracja
13. Logowanie i konfiguracja
 13a Logowanie i konfiguracja - tryb mostka Wi-Fi
 13b Logowanie i konfiguracja - tryb mostka LAN
14. Diagnostyka i konserwacja
15. Nota prawna
16. Utylizacja
17. Deklaracja zgodności CE
18. Gwarancja producenta
19. Specyfikacja techniczna FRITZ!Repeater 3000 AX
20. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

1. Oto FRITZ!Repeater 3000 AX

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, FRITZ!Repeater 3000 AX rozszerza sieć Wi-Fi routera FRITZ!Box lub dowolnego innego routera. Do dwóch portów LAN wzmacniacza FRITZ!Repeater 3000 AX mogą być podłączone: inne urządzenia sieciowe korzystające z połączenia LAN, porty mogą także być wykorzystane do podłączenia do routera FRITZ!Box, lub do podłączenia routera innej marki. Podręcznik Ten krótki przewodnik zawiera ważne podstawowe informacje dotyczące uruchamiania i konfigurowania wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 3000 AX. Pozostałe informacje znajdziesz w naszym pliku PDF oraz w Bazie Wiedzy pod adresem en.avm.de/service. Możesz używać FRITZ!Repeater 3000 AX z routerami innych producentów. Dla uproszczenia ten krótki przewodnik będzie dotyczył konfiguracji z urządzeniem FRITZ!Box, chyba że dana funkcja jest obsługiwana tylko przez określony typ urządzenia. MESH z FRITZ! FRITZ!Repeater 3000 AX obsługuje technologię MESH w połączeniu z FRITZ!Box pracującym z oprogramowaniem FRITZ!OS 7.0 (lub nowszym). W trybie MESH urządzenia FRITZ!Box, inne produkty FRITZ! z funkcją Wi-Fi automatycznie dostosowują swoje ustawienia, aby zbudować wyjątkowo wydajną sieć Wi-Fi. W panelu użytkownika w zakładce MESH można uzyskać informacje o podłączonych urządzeniach, ich trybie działania, oraz można zaktualizować oprogramowanie podłączonych produktów FRITZ!.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

  • Używaj FRITZ!Repeater 3000 AX w suchym miejscu, wolnym od kurzu i chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zapewnij odpowiednią wentylację.
  • FRITZ!Repeater 3000 AX jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie pozwól płynom dostać się do wnętrza obudowy.
  • Podłącz FRITZ!Repeater 3000 AX do łatwo dostępnego gniazdka.
  • Nie otwieraj obudowy FRITZ!Repeater 3000 AX. Otwieranie i/lub naprawa urządzenie może stanowić zagrożenie.
  • Przed czyszczeniem odłącz FRITZ!Repeater 3000 AX od gniazdka. Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.

3. Zawartość opakowania

1 szt. FRITZ!Repeater 3000 AX
1 szt. zasilacz
1 szt. przewód LAN
1 szt. skrócona instrukcja

4. Funkcje i przyciski

5. Informacje na naklejce na urządzeniu

6. Sposoby połączeń

Możesz podłączyć FRITZ!Repeater 3000 AX z routerem FRITZ!Box poprzez Wi-Fi albo używając kabla LAN.

7. Konfigurowanie połączenia Wi-Fi

Kiedy bezprzewodowe połączenie zostanie już ustanowione, przenieś FRITZ!Repeater do docelowej lokalizacji. Opis jak ustawić FRITZ!Repeater jest w dalszej części instrukcji.

Jeżeli połączenie Wi-Fi nie może być ustanowione za pomocą przycisku, alternatywne sposoby podłączenia są opisane w dalszej części instrukcji.

8. Konfigurowanie połączenia LAN

Ta tabela pokazuje jak nawiązać połączenie za pomocą kabla LAN pomiędzy FRITZ!Repeater a routerem FRITZ!Box używając komputera.