Połączenie FRITZ!Box z inną siecią bezprzewodową (tryb klienta WLAN)

Ustawienie FRITZ!Box w trybie klienta WLAN

Dla FRITZ!Box 7490, 7390, 4020

Z urządzenia FRITZ!Box można korzystać przez sieć WLAN z istniejącym łączem internetowym. Urządzenie FRITZ!Box zostaje połączone z siecią bezprzewodową routera/sieci.Przy tym rodzaju połączenia FRITZ!Box działa jako samodzielny router i udostępnia sieć z własną pulą adresów sieciowych.

Sieć bezprzewodowa routera/sieci musi spełniać następujące warunki:

  • Zakres częstotliwości to 2,4 GHz lub 5 GHz (w przypadku FRITZ!Box 4020 tylko 2,4 GHz)
  • Szyfrowanie odbywa się za pomocą WPA
  • Sieć bezprzewodowa pozwala urządzeniu FRITZ!Box na nawiązanie połączenia przez sieć WLAN

Konfiguracja połączenia:

  1. W przeglądarce internetowej, w pasku adresu, wpisać adres "http://fritz.box" i nacisnąć klawisz Enter

  2. Wybierz "Internet/Dane dostępowe"

  3. Z rozwijanej listy wybierz "Istniejący dostęp przez WLAN"

  4. Z wyświetlonej listy sieci bezprzewodowych wybierz sieć z którą ma zostać połączone urządzenie FRITZ!Box
  5. W punkcie "Bezpieczeństwo" wpisz klucz sieciowy WLAN
  6. Kliknij "Zastosuj"

Pula adresów sieciowych urządzenia FRITZ!Box zostaje automatycznie zmieniona podczas przejmowania ustawień.

Urządzenie FRITZ!Box zostaje skonfigurowane jako router i pula adresów sieciowych zostaje zmieniona. FRITZ!Box tworzy wraz z podłączonymi urządzeniami sieciowymi osobną, zamkniętą.

 

Data ostatniej aktualizacji 15.04.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję