Shrew VPN klient - konfiguracja z routerem FRITZ!Box

Używanie klienta Shrew Soft VPN do konfigurowania połączenia VPN z urządzeniem FRITZ!Box

Możesz użyć oprogramowania Shrew Soft VPN Client, aby ustanowić bezpieczne połączenie VPN (Virtual Private Network) przez Internet z komputera z systemem Windows do urządzenia FRITZ!Box. Pozwala to na dostęp do wszystkich urządzeń i danych w sieci domowej za pomocą komputera, nawet gdy jesteś poza domem.

Standardowa wersja klienta Shrew Soft VPN jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla systemu Windows 8/7 (64-bitowego i 32-bitowego), a także dla systemu Linux i BSD. Klient VPN oficjalnie nie obsługuje systemu Windows 10. Jednak zgodnie z naszym doświadczeniem klient VPN może być również używany w systemie Windows 10.

 

Przykładowe wartości użyte w tym przewodniku

W tym przewodniku pokazujemy, jak połączyć komputer z klientem Shrew Soft VPN Client 2.2.2 z urządzeniem FRITZ!Box. Podczas konfigurowania połączenia zastąp wartości użyte w tym przykładzie rzeczywistymi wartościami.

 

Mój FRITZ! nazwa domeny FRITZ!Box:

pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net

Nazwa użytkownika użytkownika FRITZ!Box:

John Smith

Hasło dla użytkownika FRITZ!Box:

sekret1234

Wspólny sekret użytkownika FRITZ!Box:

Zj7hPCouK65IrPU4

Wymagania / ograniczenia

Na komputerze jest zainstalowany klient Shrew Soft VPN 2.2.2.

Urządzenie FRITZ!Box musi uzyskać publiczny adres IPv4 od dostawcy usług internetowych.

Uwaga: Wszystkie instrukcje dotyczące konfiguracji i ustawień podane w tej instrukcji dotyczą najnowszego systemu operacyjnego FRITZ!OS dla urządzenia FRITZ!Box.

1 preparaty

Konfiguracja MyFRITZ!

 

Z MyFRITZ! możesz uzyskać dostęp do urządzenia FRITZ!Box przez Internet przez cały czas, nawet jeśli urządzenie FRITZ!Box otrzymuje w regularnych odstępach czasu inny publiczny adres IP od dostawcy usług internetowych:

Utwórz MyFRITZ! konto i skonfiguruj je w urządzeniu FRITZ!Box.

Dostosowywanie sieci IP urządzenia FRITZ!Box

 

Oba końce połączenia VPN muszą mieć adresy IP z różnych sieci IP. Komunikacja VPN nie może nastąpić, jeśli komputer jest podłączony do routera (na przykład innego routera FRITZ! Box), który korzysta z tej samej sieci IP, co urządzenie FRITZ! Box.

 

Uwaga: Wszystkie urządzenia FRITZ!Box korzystają z sieci IP 192.168.178.0 w ustawieniach fabrycznych.

 

Przypisz do urządzenia FRITZ!Box adres IP inny niż adresy IP routerów używanych do łączenia się z urządzeniem FRITZ!Box, na przykład 192.168.10.1 (maska ​​podsieci 255.255.255.0):

Kliknij opcję „Sieć domowa” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.

Kliknij „Sieć” w menu „Sieć domowa”.

Kliknij kartę „Ustawienia sieciowe”.

W sekcji „Ustawienia WAN” kliknij „Ustawienia dodatkowe”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.

Kliknij przycisk „Ustawienia IPv4”.

Wprowadź żądany adres IP i maskę podsieci.

Kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia, a na urządzeniu FRITZ!Box potwierdź, że procedura może zostać wykonana, jeśli zostaniesz o to poproszony.

2 Konfigurowanie połączenia VPN w urządzeniu FRITZ!Box

Skonfiguruj osobnego użytkownika dla każdego połączenia VPN w urządzeniu FRITZ!Box:

Kliknij „System” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.

Kliknij opcję „Użytkownicy FRITZ! Box” w menu „System”.

Kliknij przycisk (Edytuj) dla użytkownika, który zamierza połączyć się z urządzeniem FRITZ!Box przez VPN. Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze żadnych użytkowników:

Kliknij przycisk „Dodaj użytkownika”.

Wprowadź nazwę i hasło użytkownika w odpowiednich polach.

Włącz opcję „VPN”.

Kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia, a na urządzeniu FRITZ!Box potwierdź, że procedura może zostać wykonana, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Teraz FRITZ!Box konfiguruje prawa VPN dla tego użytkownika FRITZ!Box.

Następnie automatycznie otworzy się okno z ustawieniami VPN dla użytkownika FRITZ!Box.

 

Uwaga: to okno można otworzyć w dowolnym momencie, klikając opcję „Pokaż ustawienia VPN” w ustawieniach użytkownika FRITZ! Box.

3 Konfigurowanie połączenia VPN w kliencie Shrew Soft VPN

Skonfiguruj połączenie VPN w kliencie Shrew Soft VPN, korzystając z ustawień VPN wyświetlanych w interfejsie użytkownika FRITZ! Box dla użytkownika FRITZ! Box:

 

Uwaga: dostęp do ustawień VPN można uzyskać, wybierając w interfejsie użytkownika opcję „System > Użytkownicy FRITZ! Box”, wywołać ustawienia użytkownika i kliknąć „Pokaż ustawienia VPN”.

Uruchom Shrew Soft VPN Access Manager i kliknij przycisk „Dodaj”.

Otworzy się okno „Konfiguracja witryny VPN”.

W zakładce „Ogólne” wprowadź MyFRITZ! nazwę domeny routera FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) w polu „Nazwa hosta lub adres IP”.

Skonfiguruj następujące ustawienia na karcie „Uwierzytelnianie”:

Wybierz „Wzajemne PSK + XAuth” z rozwijanej listy „Metoda uwierzytelniania”.

W zakładce „Tożsamość lokalna” wybierz „Identyfikator klucza” z listy rozwijanej „Typ identyfikacji” i wprowadź nazwę użytkownika FRITZ! Box (Jan Kowalski) w polu „Identyfikator ciągu kluczy”.

Na karcie „Remote Identity” wybierz „Adres IP” z rozwijanej listy „Typ identyfikacji”.

Na karcie „Credentials” wprowadź „shared secret” użytkownika FRITZ!Box (Zj7hPCouK65IrPU4) w polu „Pre Shared Key”. „Wspólny sekret” jest wyświetlany w ustawieniach VPN użytkownika w sekcji „iPhone, iPad lub iPod touch”.

Jeśli cały ruch danych — żądania ze zdalnej sieci FRITZ!Box, a także wszystkie żądania internetowe — mają być przekazywane przez połączenie VPN, kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja jest teraz zakończona.