Konfigurowanie WireGuard VPN do urządzenia FRITZ!Box na smartfonie lub tablecie

Konfiguracja VPN WireGuard na smartfonie lub tablecie

Dzięki WireGuard możesz łatwo nawiązać połączenie VPN z urządzeniem FRITZ!Box na smartfonie lub tablecie i uzyskiwać dostęp do urządzenia FRITZ!Box i wszystkich urządzeń w sieci domowej za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia, nawet gdy jesteś poza domem.

Ponadto urządzenie mobilne przekazuje wszystkie żądania sieciowe przez połączenie VPN do urządzenia FRITZ!Box. Oznacza to, że możesz korzystać z wrażliwych usług, takich jak poczta elektroniczna lub bankowość internetowa, w publicznych hotspotach Wi-Fi tak samo bezpiecznie, jak w przypadku bezpośredniego połączenia z urządzeniem FRITZ!Box przez LAN/Wi-Fi w domu.

Wymagania / Ograniczenia

 • Urządzenie FRITZ!Box musi uzyskać publiczny adres IPv4 lub IPv6 od dostawcy usług internetowych
 • Pierwsze połączenie WireGuard należy nawiązać lokalnie w sieci domowej FRITZ!Box. Dodatkowe połączenia można również skonfigurować zdalnie
 • FRITZ!OS 7.50 lub nowszy jest zainstalowany w urządzeniu FRITZ!Box

1 Przygotowanie

Konfigurowanie MyFRITZ!

Zarejestruj FRITZ!Box w MyFRITZ!

 1.  Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2.  Kliknij „Konto MyFRITZ!” w menu „Internet”.
 3.  Wpisz swój adres e-mail w polu „Twój adres e-mail”.
 4.  Kliknij „Zastosuj”. MyFRITZ! wyśle wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym do urządzenia FRITZ!Box. Jeśli nie otrzymasz wiadomości – sprawdź czy nie została potraktowana jako spam
 5.  Otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od MyFRITZ!.
 6.  Kliknij przycisk „Zarejestruj swój FRITZ!Box” w wiadomości e-mail

Dostosowanie sieci IP urządzenia FRITZ!Box

Oba końce połączenia VPN muszą mieć adresy IP w różnych sieciach IP. Po podłączeniu komputera do routera (na przykład innego urządzenia FRITZ!Box), który korzysta z tej samej sieci IP (adresacji w sieci lokalnej) co urządzenie FRITZ!Box, komunikacja VPN nie będzie możliwa.

Ustaw adres IP urządzenia FRITZ!Box, który różni się od adresów IP routerów używanych do łączenia się z urządzeniem FRITZ!Box, na przykład 192.168.10.1 (maska ​​podsieci 255.255.255.0):

 1. Kliknij „Sieć domowa” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2.  Kliknij „Sieć” w menu „Sieć domowa”
 3. Kliknij kartę „Ustawienia sieciowe”
 4. W sekcji „Ustawienia LAN” kliknij „więcej ustawień”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia
 5. Kliknij przycisk „Ustawienia IPv4”
 6. Wprowadź żądany adres IP i maskę podsieci
 7. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia i potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , jeśli zostaniesz o to poproszony

2 Instalacja WireGuard

Zainstaluj aplikację WireGuard na urządzeniu mobilnym ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

3 Konfigurowanie połączenia VPN w urządzeniu FRITZ!Box

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij „Udostępnienia” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „VPN (WireGuard)”.
 4. Kliknij przycisk „Dodaj połączenie”.
 5. Kliknij „Uproszczona konfiguracja”, a następnie „Dalej”.
 6. Wprowadź nazwę połączenia VPN (na przykład Anna iPhone).
 7. Kliknij „Zakończ”.
 8. Jeśli zostaniesz o to poproszony, potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , i kliknij „OK”, aby zakończyć procedurę.
 9. Otwórz aplikację WireGuard wybierz "+" (Plus), a następnie "Zeskanuj kod QR"
 10. Skieruj aparat na kod QR w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 11. Wprowadź nazwę połączenia VPN (np. FRITZ!Box dom) i wybierz ,,Utwórz tunel" lub ,,Zapisz" 

4 Nawiązywanie połączenia 

 1. Otwórz aplikację WireGuard na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Dotknij symbolu „Włącz / Wyłącz” za nazwą skonfigurowanego połączenia VPN (np. FRITZ!Box dom).
 3. Połączenie zostanie nawiązane, a na pasku stanu pojawi się symbol VPN.

 

Data ostatniej aktualizacji 17.01.2023 J