Konfiguracja WireGuard VPN między dwoma routerami FRITZ!Box

Konfiguracja WireGuard VPN między dwiema sieciami FRITZ!Box

WireGuard umożliwia połączenie dwóch sieci FRITZ!Box w różnych lokalizacjach przez Internet za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia VPN (łącze LAN-LAN). Umożliwia to dostęp do wszystkich urządzeń w sieci zdalnej i korzystanie ze wszystkich usług opartych na protokole IP, takich jak serwery poczty e-mail, dyski sieciowe i serwery w obu lokalizacjach.

Przykładowe wartości użyte w tym przewodniku

W tym poradniku pokazujemy, jak połączyć „FRITZ!Box A” w oddziale z „FRITZ!Box B” w centrali. Podczas konfigurowania połączenia zastąp wartości użyte w tym przewodniku rzeczywistymi wartościami.

Wymagania / Ograniczenia

 • FRITZ!Box A musi uzyskać adres IPv6 lub publiczny adres IPv4 od dostawcy usług internetowych. FRITZ!Box B musi uzyskać adres IP z tą samą wersją protokołu (IPv4 lub IPv6) od dostawcy usług internetowych.
 • FRITZ!OS 7.50 lub nowszy jest zainstalowany na obu urządzeniach FRITZ!Box.
 • Pierwsze połączenie WireGuard należy nawiązać lokalnie w sieci domowej FRITZ!Box. Dodatkowe połączenia można również skonfigurować zdalnie.

1 Przygotowanie

Konfigurowanie MyFRITZ!

Zarejestruj FRITZ!Box w MyFRITZ! aby w każdej chwili był dostępny w Internecie na stałej stronie MyFRITZ!

Konfigurowanie MyFRITZ!

 • Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 • Kliknij „Konto MyFRITZ!” w menu „Internet”.
 • Wpisz swój adres e-mail w polu „Twój adres e-mail”.
 • Kliknij „Zastosuj”. MyFRITZ! wyśle wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym do urządzenia FRITZ!Box. Jeśli nie otrzymasz wiadomości – sprawdź czy nie została potraktowana jako spam.
 • Otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od MyFRITZ!.
 • Kliknij przycisk „Zarejestruj swój FRITZ!Box” w wiadomości e-mail.

Dostosowanie sieci IP

Komunikacja w sieci VPN nie jest możliwa, jeśli oba urządzenia FRITZ!Box korzystają z tej samej sieci IP (adresacji w sieci lokalnej). Ponieważ wszystkie urządzenia FRITZ!Box używają w ustawieniach fabrycznych sieci IP 192.168.178.0, skonfiguruj adresy IP z różnych sieci IP w urządzeniach FRITZ!Box:

Np. FRITZ!Box A ma adres IP 192.168.20.1 (maska ​​podsieci 255.255.255.0), a FRITZ!Box B adres IP 192.168.10.1 (maska ​​podsieci 255.255.255.0)

 1. Kliknij „Sieć domowa” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.
 2. Kliknij „Sieć” w menu „Sieć domowa”.
 3. Kliknij kartę „Ustawienia sieciowe”.
 4. W sekcji „Ustawienia LAN” kliknij „więcej ustawień”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 5. Kliknij przycisk „Ustawienia IPv4”.
 6. Wprowadź żądany adres IP i maskę podsieci.
 7. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia i potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana, jeśli zostaniesz o to poproszony.

   2 Pobieranie ustawień WireGuard z FRITZ!Box A

Poniższe kroki są konieczne tylko wtedy, gdy w urządzeniu FRITZ!Box A są już skonfigurowane połączenia WireGuard (na przykład dla urządzenia mobilnego):

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box A
 2. Kliknij „Udostępnienia” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „VPN (WireGuard)”.
 4. Kliknij przycisk „Pokaż ustawienia WireGuard”.
 5. Jeśli zostaniesz o to poproszony, potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana, i kliknij „OK”, aby zakończyć procedurę.
 6. Kliknij „Pobierz plik z ustawieniami” i pobierz plik z rozszerzeniem „.conf” na komputer.

3 Konfigurowanie FRITZ!Box B

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box B
 2. Kliknij „Udostępnienia” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „VPN (WireGuard)”.
 4. Kliknij przycisk „Dodaj połączenie”.
 5. Kliknij „Połącz sieci lub utwórz specjalne połączenia”, a następnie „Dalej”.
 6. Przy „Czy to połączenie WireGuard zostało już utworzone u partnera?”, kliknij „Nie”.
 7. Jeśli w urządzeniu FRITZ!Box A nie skonfigurowano jeszcze żadnych połączeń WireGuard :
  1. W sekcji „Czy nowe połączenie WireGuard ma być wykorzystywane równolegle do istniejącego połączenia partnera?”, kliknij „Nie”.
  2. W sekcji „Czy połączenie ma być nawiązywane za pomocą jednego urządzenia (laptopa, smartfona, tabletu) lub routera obsługującego WireGuard (takiego jak FRITZ! Box)?”, kliknij „Router z obsługą WireGuard”.
  3. Kliknij „Dalej".
  4. Wprowadź unikalną nazwę połączenia w polu „Nazwa połączenia WireGuard”.
  5. Wprowadź sieć IP FRITZ!Box A ( 192.168.20.0 ) w polu „Sieć zdalna”.
  6. W polu „Maska podsieci” wprowadź maskę podsieci odpowiadającą sieci IP routera FRITZ!Box A ( 255.255.255.0 ).
 8. Jeśli połączenia WireGuard zostały już skonfigurowane w urządzeniu FRITZ!Box A
  1. W opcji „Czy nowe połączenie WireGuard ma być wykorzystywane równolegle do istniejącego połączenia partnera?”, kliknij „Tak”.
  2. Kliknij „Tak” przy „Czy plik z ustawieniami partnera ma zostać zaimportowany i automatycznie rozszerzony o nowe połączenie?”
  3. Kliknij Następny".
  4. Wprowadź unikalną nazwę połączenia w polu „Nazwa połączenia WireGuard”.
  5. Kliknij przycisk „Wybierz plik” lub „Przeglądaj…”.
  6. Wybierz plik ustawień połączenia WireGuard pobrany z FRITZ!Box A (plik Conf) i kliknij „Otwórz”.
 9. Włącz opcję „Zezwolenie na NetBIOS za pomocą tego połączenia”, jeśli dostęp do udostępnianych plików i drukarek systemu Windows (udziały SMB) w sieci zdalnej ma być dozwolony.
 10. Jeśli tylko niektóre urządzenia w sieci domowej FRITZ!Box B mają być dostępne przez VPN, włącz opcję „Tylko niektóre urządzenia w sieci domowej mają być dostępne przez to połączenie WireGuard” i wybierz odpowiednie urządzenia.
 11. Kliknij przycisk „Zakończ”.
 12. Jeśli zostaniesz o to poproszony, potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , i kliknij „OK”, aby zakończyć procedurę.

Kliknij „Pobierz ustawienia” i pobierz plik z rozszerzeniem „.conf” na komputer

4 Konfigurowanie FRITZ!Box A

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box A
 2. Kliknij „Udostępnianie” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „VPN (WireGuard)”.
 4. Kliknij przycisk „Dodaj połączenie”.
 5. Kliknij „Konfiguracja zdefiniowana przez użytkownika”, a następnie „Dalej”.
 6. Przez „Czy to połączenie WireGuard zostało już utworzone u partnera?” kliknij „Tak”.
 7. Kliknij „Dalej".
 8. W polu „Nazwa połączenia WireGuard” wprowadź unikalną nazwę połączenia
 9. Kliknij przycisk „Wybierz plik” lub „Przeglądaj…”.
 10. Wybierz plik ustawień połączenia WireGuard pobrany z FRITZ!Box B (plik Conf) i kliknij „Otwórz”.
 11. Jeśli chcesz nie tylko korzystać z połączenia VPN w celu uzyskania dostępu do zdalnej sieci, ale także chcesz, aby wszystkie żądania sieciowe były przesyłane przez połączenie VPN do FRITZ!Box B włącz opcję „Wszystkie operacje w sieci obsługuj przez połączenie VPN".
 12. Włącz opcję „Zezwalaj na NetBIOS przez to połączenie”, jeśli dostęp do udostępnianych plików i drukarek systemu Windows (udziały SMB) w sieci zdalnej ma być dozwolony.
 13. Jeśli tylko niektóre urządzenia w sieci domowej routera FRITZ!Box A mają być dostępne przez VPN, włącz opcję „Tylko niektóre urządzenia w sieci domowej mają być dostępne przez to połączenie WireGuard” i wybierz odpowiednie urządzenia z listy.
 14. Kliknij przycisk „Zakończ”.
 15. Jeśli zostaniesz o to poproszony, potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , i kliknij „OK”, aby zakończyć procedurę.

Połączenie VPN między obydwoma routerami FRITZ!Box jest skonfigurowane, a FRITZ!Box A jest na stałe połączony z FRITZ!Box B.

 

 

Data ostatniej aktualizacji 17.01.2023 J