Konfigurowanie połączenia VPN WireGuard z routerem FRITZ!Box na komputerze

Konfigurowanie połączenia VPN WireGuard z routerem FRITZ!Box na komputerze

Dzięki WireGuard możesz łatwo nawiązać połączenie VPN z FRITZ!Box na swoim komputerze, bez względu na to, czy korzystasz z systemu Windows, Linux czy macOS. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do urządzenia FRITZ!Box i wszystkich urządzeń w sieci domowej z komputera za pośrednictwem bezpiecznie szyfrowanego połączenia VPN (Virtual Private Network), nawet gdy jesteś poza domem.

Ponadto komputer przekazuje wszystkie żądania internetowe przez szyfrowane połączenie VPN do urządzenia FRITZ!Box. Oznacza to, że możesz korzystać z wrażliwych usług, takich jak poczta elektroniczna lub bankowość internetowa, w publicznych hotspotach Wi-Fi tak samo bezpiecznie, jak w przypadku bezpośredniego połączenia z urządzeniem FRITZ!Box przez LAN/Wi-Fi w domu.

Wymagania / Ograniczenia

 • Urządzenie FRITZ!Box musi uzyskać publiczny adres IPv4 lub IPv6 od dostawcy usług internetowych
 • Pierwsze połączenie WireGuard należy nawiązać lokalnie w sieci domowej FRITZ!Box. Dodatkowe połączenia można również skonfigurować zdalnie
 • FRITZ!OS 7.50 lub nowszy jest zainstalowany w urządzeniu FRITZ!Box

1 Przygotowanie

Konfigurowanie MyFRITZ!

Zarejestruj FRITZ!Box w MyFRITZ!

 1.  Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2.  Kliknij „Konto MyFRITZ!” w menu „Internet”.
 3.  Wpisz swój adres e-mail w polu „Twój adres e-mail”.
 4.  Kliknij „Zastosuj”. MyFRITZ! wyśle wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym do urządzenia FRITZ!Box. Jeśli nie otrzymasz wiadomości – sprawdź czy nie została potraktowana jako spam
 5.  Otwórz wiadomość e-mail otrzymaną od MyFRITZ!.
 6.  Kliknij przycisk „Zarejestruj swój FRITZ!Box” w wiadomości e-mail

Dostosowanie sieci IP urządzenia FRITZ!Box

Oba końce połączenia VPN muszą mieć adresy IP w różnych sieciach IP. Po podłączeniu komputera do routera (na przykład innego urządzenia FRITZ!Box), który korzysta z tej samej sieci IP (adresacji w sieci lokalnej) co urządzenie FRITZ!Box, komunikacja VPN nie będzie możliwa.

Ustaw adres IP urządzenia FRITZ!Box, który różni się od adresów IP routerów używanych do łączenia się z urządzeniem FRITZ!Box, na przykład 192.168.10.1 (maska ​​podsieci 255.255.255.0):

 1. Kliknij „Sieć domowa” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij „Sieć” w menu „Sieć domowa”
 3. Kliknij kartę „Ustawienia sieciowe”
 4. W sekcji „Ustawienia LAN” kliknij „więcej ustawień”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia
 5. Kliknij przycisk „Ustawienia IPv4”
 6. Wprowadź żądany adres IP i maskę podsieci
 7. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia i potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , jeśli zostaniesz o to poproszony

2 Instalacja WireGuard

Pobierz WireGuard ze strony wireguard.com i zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze.

3 Konfigurowanie połączenia VPN w urządzeniu FRITZ!Box

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij „Udostępnienia” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „VPN (WireGuard)”.
 4. Kliknij przycisk „Dodaj połączenie”.
 5. Kliknij „Podłącz pojedyncze połączenie”, a następnie „Dalej”.
 6. Wprowadź nazwę połączenia VPN (na przykład Anna Notebook).
 7. Kliknij „Zakończ”.
 8. Jeśli zostaniesz o to poproszony, potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , i kliknij „OK”, aby zakończyć procedurę.
 9. Kliknij „Pobierz ustawienia” i pobierz plik z rozszerzeniem „.conf” na komputer.

4 Konfigurowanie połączenia VPN na komputerze

 1. Uruchom aplikację WireGuard na komputerze.
 2. Kliknij „Dodaj tunel” lub „Importuj tunel (tunele) z pliku".
 3. Wybierz plik ustawień dla pobranego połączenia WireGuard (plik Conf) i kliknij „Otwórz”.

5 Nawiązywanie połączenia VPN

 1. Uruchom aplikację WireGuard na komputerze
 2. Zaznacz połączenie VPN z urządzeniem FRITZ!Box (np. FRITZ!Box home).
 3. Kliknij „Aktywuj”, aby ustanowić połączenie VPN

 

Data ostatniej aktualizacji 17.01.2023 J