Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące korzystania z MyFRITZ!

Oprócz komputerów, smartfonów i inteligentnych urządzeń domowych, hakerzy coraz częściej padają ofiarą routerów. Dlatego każdy FRITZ!Box jest zabezpieczony indywidualnym hasłem, a zintegrowana zapora ogniowa w pełni chroni urządzenia podłączone do FRITZ!Box przed atakami z Internetu.

Aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę przed atakami, przestrzegaj poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Dostosuj ustawienia konta MyFRITZ! i zarejestrowanych urządzeń FRITZ!Box. 

Uwaga: Wszystkie instrukcje dotyczące konfiguracji i ustawień podane w tej instrukcji odnoszą się do najnowszej wersji FRITZ!OS dla urządzenia FRITZ!Box.

1 Indywidualne ustawienia konta

Jeśli korzystasz z MyFRITZ! aby uzyskać dostęp do kilku routerów FRITZ!Box, użyj różnych danych użytkownika we wszystkich urządzeniach FRITZ!Box. W ten sposób można uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do kilku urządzeń FRITZ!Box przy użyciu tych samych danych o koncie:

 1. Kliknij "System" w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij "Użytkownicy FRITZ!Box"
 3. Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika"
 4. Wprowadź indywidualną nazwę użytkownika. Nie używaj nazwy, której już używasz w innym urządzeniu FRITZ!Box i nie używaj łatwych do odgadnięcia nazw, takich jak admin, guest, fritzbox, remote lub user.
 5. Nadaj użytkownikowi indywidualne hasło, które jest wystarczająco silne. Nie używaj hasła, którego już używasz w innym urządzeniu FRITZ!Box lub w innej usłudze, takiej jak konto MyFRITZ!, Amazon, Facebook lub Google.
  Uwaga:  Menedżer haseł, taki jak Bitwarden lub KeePass , może pomóc generując skomplikowane kryptograficznie hasła.
 6. Włącz opcję "Zezwolono również na dostęp z internetu”
 7. Włącz opcję „Ustawienia routera FRITZ!Box” w sekcji „Uprawnienia”. Możesz też nadać dodatkowe uprawnienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami
 8. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia

2 Korzystanie z alternatywnego portu HTTPS

 1. Kliknij „Internet” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij „Udostępnienia” 
 3. Kliknij zakładkę „Usługi FRITZ!Box”
 4. Zaznacz "Dostęp do FRITZ!Box przez HTTPS aktywowany
 5. W polu „port TCP dla HTTPS” wprowadź nieużywany port z zakresu od 1024 do 65535 zamiast domyślnego portu 443. Utrudnia to osobom nieupoważnionym ustalenie, czy w ogóle jest możliwy dostęp do urządzenia FRITZ!Box przez HTTPS
 6. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia

3 Konfigurowanie dodatkowego potwierdzenia za pomocą aplikacji uwierzytelniającej

Poniższe kroki są konieczne tylko wtedy, gdy zmiana istotnych dla bezpieczeństwa ustawień urządzenia FRITZ!Box ma być możliwa również przez Internet:

Instalowanie aplikacji uwierzytelniającej

Zainstaluj aplikację uwierzytelniającą na swoim urządzeniu mobilnym, która obsługuje procedurę TOTP (na przykład Google Authenticator , Microsoft Authenticator , 2FAS Authenticator , Authy ).

Konfigurowanie aplikacji uwierzytelniającej

 1. Kliknij „System” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box
 2. Kliknij „Użytkownicy FRITZ!Box”
 3. Kliknij przycisk "edytuj" dla użytkownika, który powinien mieć możliwość zmiany ustawień związanych z bezpieczeństwem przez Internet
 4. W sekcji „Potwierdzenie przez aplikację (hasło jednorazowe)” kliknij „Nowa konfiguracja” i potwierdź na urządzeniu FRITZ!Box, że procedura może zostać wykonana , jeśli zostaniesz o to poproszony.
 5. Wprowadź nazwę urządzenia mobilnego
 6. Otwórz aplikację uwierzytelniającą i skonfiguruj nowe konto
 7. Skieruj aparat na urządzeniu mobilnym na kod QR wyświetlony przez FRITZ!Box, aż zostanie rozpoznany
 8. Kliknij "Dalej"
 9. Wprowadź kod pokazany przez aplikację uwierzytelniającą w polu „Wprowadź kod”
 10. Kliknij „Dalej”, a następnie „Zakończono”

4 Konfigurowanie dodatkowego potwierdzenia dla MyFRITZ!

Chroń login i hasło do swojego konta MyFRITZ! na myfritz.net z dodatkowym potwierdzeniem, na przykład aplikacją uwierzytelniającą, skanerem linii papilarnych lub rozpoznawaniem twarzy na urządzeniu mobilnym lub na komputerze za pomocą klucza bezpieczeństwa USB ( token bezpieczeństwa U2F ). Tutaj pokazujemy, jak to skonfigurować na przykładzie aplikacji uwierzytelniającej:

 1. Wejdź na stronę myfritz.net
 2. W odpowiednich polach wprowadź adres e-mail i hasło użyte podczas rejestracji w MyFRITZ! i kliknij „Log In”
 3. Rozwiąż CAPTCHA
 4. Kliknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu strony internetowej, a następnie kliknij „Account Settings”
 5. Kliknij „Additional Protection”
 6. Kliknij „Configure” w sekcji „Confirmation with One-time Password”
 7. Otwórz aplikację uwierzytelniającą i skonfiguruj nowe konto
 8. Skieruj aparat na urządzeniu mobilnym na kod QR wyświetlony na stronie konta MyFRITZ!, dopóki nie zostanie rozpoznane
 9. Wprowadź kod pokazany przez aplikację uwierzytelniającą w polu „Kod potwierdzenia”
 10. Kliknij „Potwierdź”
 11. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać klucz odzyskiwania konta MyFRITZ! 
 12. Włącz opcję „Zapisałem klucz” i kliknij „Gotowe”
 13. Teraz twoje konto MyFRITZ! i zarejestrowane na nim urządzenia FRITZ!Box są chronione. Więcej informacji i zaleceń dotyczących zabezpieczania urządzenia FRITZ!Box można znaleźć w sekcji „Diagnostyka > Zabezpieczenia” w panelu konfiguracyjnym routera FRITZ!Box

 

 

 

26.01.2023 J