FRITZ!Repeater 6000 - instrukcja konfiguracji

Spis treści:

1. Oto FRITZ!Repeater 6000
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Zawartość opakowania
4. Funkcje i przyciski
5. Sposoby podłączeń
6. Konfigurowanie połączenia Wi-Fi
7. Konfigurowanie połączenia LAN
8. Aplikacja FRITZ!App WLAN
9. Ustawianie FRITZ!Repeater 6000 w optymalnym miejscu
10. Konfigurowanie FRITZ!Repeater 6000
11. Informacje na naklejce na urządzeniu
12. Pierwsze uruchomienie i początkowa konfiguracja
13. Logowanie i konfiguracja
 13a Logowanie i konfiguracja - tryb mostka Wi-Fi
 13b Logowanie i konfiguracja - tryb mostka LAN
14. Specyfikacja techniczna
15. Diagnostyka i konserwacja
16. Nota prawna
17. Utylizacja
18. Deklaracja zgodności CE
19. Gwarancja producenta
20. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

1. Oto FRITZ!Repeater 6000

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, FRITZ!Repeater 6000 rozszerza sieć Wi-Fi routera FRITZ!Box lub dowolnego innego routera. Do dwóch portów LAN wzmacniacza FRITZ!Repeater 6000 mogą być podłączone: inne urządzenia sieciowe korzystające z połączenia LAN, porty mogą także być wykorzystane do podłączenia do routera FRITZ!Box, lub do podłączenia routera innej marki. Podręcznik Ten krótki przewodnik zawiera ważne podstawowe informacje dotyczące uruchamiania i konfigurowania wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 6000. Pozostałe informacje znajdziesz w naszym pliku PDF oraz w Bazie Wiedzy pod adresem en.avm.de/service.

Routery bezprzewodowe innych producentów

Możesz używać FRITZ!Repeater 6000 z routerami innych producentów. Dla uproszczenia ten krótki przewodnik będzie dotyczył konfiguracji z urządzeniem FRITZ!Box, chyba że dana funkcja jest obsługiwana tylko przez określony typ urządzenia.

MESH z FRITZ!

FRITZ!Repeater 6000 obsługuje technologię MESH w połączeniu z FRITZ!Box pracującym z oprogramowaniem FRITZ!OS 7.0 (lub nowszym). W trybie MESH urządzenia FRITZ!Box, inne produkty FRITZ! z funkcją Wi-Fi automatycznie dostosowują swoje ustawienia, aby zbudować wyjątkowo wydajną sieć Wi-Fi. 

W panelu użytkownika w zakładce MESH można uzyskać informacje o podłączonych urządzeniach, ich trybie działania, oraz można zaktualizować oprogramowanie podłączonych produktów FRITZ!

2. Wskazówki bezpieczeństwa

  • Używaj FRITZ!Repeater 6000 w suchym miejscu, wolnym od kurzu i chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zapewnij odpowiednią wentylację.
  • FRITZ!Repeater 6000 jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie pozwól płynom dostać się do wnętrza obudowy.
  • Podłącz FRITZ!Repeater 6000 do łatwo dostępnego gniazdka.
  • Nie otwieraj obudowy FRITZ!Repeater 6000. Otwieranie i/lub naprawa urządzenie może stanowić zagrożenie.
  • Przed czyszczeniem odłącz FRITZ!Repeater 6000 od gniazdka. Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.

3. Zawartość opakowania

1 szt. FRITZ!Repeater 6000
1 szt. zasilacz
1 szt. przewód LAN
1 szt. 1 skrócona instrukcja

4. Funkcje i przyciski

5. Sposoby połączeń

Możesz podłączyć FRITZ!Repeater 6000 z routerem FRITZ!Box poprzez Wi-Fi lub używając kabla LAN.

6. Konfigurowanie połączenia Wi-Fi

Kiedy bezprzewodowe połączenie zostanie już ustanowione, przenieś FRITZ!Repeater do docelowej lokalizacji. Opis jak ustawić FRITZ!Repeater jest w dalszej części instrukcji.

Jeżeli połączenie Wi-Fi nie może być ustanowione za pomocą przycisku, alternatywnie instrukcje znajdują się w instrukcji pdf dostępnej pod adresem en/avm.de/service

7. Konfigurowanie połączenia LAN

Ta tabela pokazuje jak nawiązać połączenie za pomocą kabla LAN pomiędzy FRITZ!Repeater a routerem FRITZ!Box używając komputera.