Przywracanie FRITZ!Box do ustawień fabrycznych

Przywracanie FRITZ!Box do ustawień fabrycznych


 

Uwaga! Przywracanie routera FRITZ!Box do ustawień fabrycznych powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zapisanych na nim informacji i plików konfiguracyjnych. Po wgraniu ustawień fabrycznych urządzenie nie będzie w stanie nawiązać połączenia z Internetem. Przed przystąpieniem przywracania ustawień fabrycznych należy upewnić się, że wszystkie ustawienia konfiguracyjne i dane są dostępne i mogą być wpisane na nowo.

 

Routery FRITZ!Box można przywrócić do ustawień fabrycznych korzystając z następujących sposobów:

1. Z poziomu menu routera FRITZ!Box

Aby przywrócić router FRITZ!Box do ustawień fabrycznych należy:

  1. Upewnić się, że widok ustawiony jest na "zaawansowany". Jeśli ustawiony jest widok standardowy, należy kliknąć na napis "Standard" aby go zmienić.  2. Wejść do menu System a następnie Zabezpieczenie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć przycisk "Pobierz ustawienia fabryczne"


  3. Wyświetlony zostanie komunikat proszący o potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych.

2. Za pomocą kodu wpisanego przez telefon podłączony do FRITZ!Box

Drugą dostępną metodą przywrócenia routera FRITZ!Box do ustawień fabrycznych jest wybranie na klawiaturze aparatu podłączonego do portu analogowego lub komunikującego się z FRITZ!Box bezprzewodowo, za pomocą DECT, następującego kodu:

 #991*15901590* 

Po wpisaniu kodu należy odczekać 3 sekundy i odłożyć słuchawkę.

Nastąpi przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych i jego ponowne uruchomienie. Całość procedury może potrwać około 5 minut.

3. Za pomocą narzędzia recovery image.

Trzecią dostępną metodą przywracania ustawień fabrycznych jest zastosowanie oprogramowania recover image. Dokładny opis tej procedury znajduje się w artykule "Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych z wykorzystaniem oprogramowania Recovery image."

 

4. Za pomocą panelu logowania.

Czwartą dostępną metodą przywrócenia routera FRITZ!Box do ustawień fabrycznych jest skorzystanie z opcji podczas logowania do panelu

  1. Odłącz FRITZ!Box wyjmując kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej na około 5 sekund
  2. Otwórz interfejs użytkownika routera FRITZ!Box w ciągu 10 minut
  3. Kliknij "Zapomniałeś hasła?"
  4. Kliknij "Przywróć ustawienia fabryczne"

 

  Data ostatniej aktualizacji 07.04.2016 J

Zgłoś błąd lub propozycję