Optymalizacja ustawień routera FRITZ!Box pod kątem WiFi Calling / VoWiFi

WiFi Calling to usługa oferowana przez operatorów sieci komórkowych, która umożliwia ich klientom korzystanie z telefonii za pośrednictwem sieci Wi-Fi (VoWifi). Dzięki WiFi Calling połączenia komórkowe można wykonywać za pośrednictwem dowolnej sieci Wi-Fi np. w miejscach w których nie ma zasięgu sieci komórkowej lub zasięg jest za słaby by nawiązać połączenie głosowe. Do korzystania z VoWifi wystarczy kompatybilny telefon komórkowy i dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi.

Poniżej przydatne kroki, jak zoptymalizować ustawienia FRITZ!Box dla WiFi Calling.

Poniższe instrukcje dotyczące konfiguracji i ustawień podane w tym artykule odnoszą się do najnowszej wersji FRITZ!OS dla routera FRITZ!Box.

Konfiguracja priorytetów dla telefonii poprzez Wi-Fi

 1. W interfejsie użytkownika FRITZ!Box kliknij „Pomoc i informacje” w lewym dolnym rogu strony, a następnie „Wsparcie FRITZ!Box” na dole strony.
 2. Zaznacz „Aktywuj priorytet” pod „Priorytet prędkości pobierania VoWifi dla epdg.epc.*.3gppnetwork.org”.
 3. Kliknij „Zastosuj ustawienie”, aby zapisać ustawienia.

Konfiguracja serwera DNS dostawcy usług internetowych

Niektórzy dostawcy usług internetowych, zezwalają na korzystanie z VoWifi tylko wtedy, gdy wykorzystywane są serwery DNS przydzielone przez dostawcę usług internetowych. Jeśli w urządzeniu FRITZ!Box skonfigurujesz inne serwery DNS, na przykład Google Public DNS, włącz ponownie serwer DNS dostawcy usług internetowych:

 1. W interfejsie użytkownika FRITZ!Box kliknij „Internet”.
 2. Kliknij „Dane dostępowe” w menu „Internet”.
 3. Kliknij zakładkę „Serwer DNS”.
 4. Włącz opcję „Użyj serwerów DNSv4 przypisanych przez dostawcę usług internetowych (zalecane)”.
 5. Jeżeli wyświetli się sekcja „Serwery DNSv6”, włącz opcję „Użyj serwerów DNSv6 przypisanych przez dostawcę usług internetowych (zalecane)”.
 6. Jeżeli włączona jest opcja „Rozpoznawanie szyfrowanych nazw w Internecie (DNS przez TLS)”, włącz opcję „Zezwalaj na opcję zastępczą nieszyfrowanego odwzorowywania nazw w Internecie”.
 7. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia, a na urządzeniu FRITZ!Box potwierdź, że procedura może zostać wykonana, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Konfiguracja dostępu gościa do telefonii poprzez Wi-Fi

Poniższy krok jest konieczny tylko wtedy, gdy chcesz udostępnić VoWifi także w sieci gościnnej:

 1. W interfejsie użytkownika FRITZ!Box kliknij „Wi-Fi”
 2. Kliknij „Dostęp dla gości” w menu „Wi-Fi”.
 3. Włącz dostęp do sieci gościnnej, aby móc skonfigurować ustawienia.
 4. Kliknij „Więcej ustawień” poniżej.
 5. Wyłącz opcję „Ogranicz aplikacje internetowe”.

 

24.08.2023 J