FRITZ!Repeater 1200 AX - instrukcja konfiguracji

Spis treści:

1. Oto FRITZ!Repeater 1200 AX
2. Wskazówki bezpieczeństwa
3. Zawartość opakowania
4. Funkcje i przyciski
5. Sposoby podłączeń
6. Konfigurowanie połączenia Wi-Fi
7. Konfigurowanie połączenia LAN
8. Aplikacja FRITZ!App WLAN
9. Ustawianie FRITZ!Repeater 1200 AX w optymalnym miejscu
10. Konfigurowanie FRITZ!Repeater 1200 AX
11. Informacje na naklejce na urządzeniu
12. Pierwsze uruchomienie i początkowa konfiguracja
13. Logowanie i konfiguracja
 13a Logowanie i konfiguracja - tryb mostka Wi-Fi
 13b Logowanie i konfiguracja - tryb mostka LAN
14. Specyfikacja techniczna
15. Diagnostyka i konserwacja
16. Nota prawna
17. Utylizacja
18. Deklaracja zgodności CE
19. Gwarancja producenta
20. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

 

1. Oto FRITZ!Repeater 1200 AX

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, FRITZ!Repeater 1200 AX rozszerza sieć Wi-Fi routera FRITZ!Box lub dowolnego innego routera. Do portu LAN wzmacniacza FRITZ!Repeater 1200 AX mogą być podłączone: inne urządzenia sieciowe korzystające z połączenia LAN, port może także być wykorzystany do podłączenia do routera FRITZ!Box, lub do podłączenia routera innej marki. Podręcznik Ten krótki przewodnik zawiera ważne podstawowe informacje dotyczące uruchamiania i konfigurowania wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 1200 AX. Pozostałe informacje znajdziesz w naszym pliku PDF oraz w Bazie Wiedzy pod adresem en.avm.de/service. Routery bezprzewodowe innych producentów Możesz używać FRITZ!Repeater 1200 AX z routerami innych producentów. Dla uproszczenia ten krótki przewodnik będzie dotyczył konfiguracji z urządzeniem FRITZ!Box, chyba że dana funkcja jest obsługiwana tylko przez określony typ urządzenia. MESH z FRITZ! FRITZ!Repeater 1200 AX obsługuje technologię MESH w połączeniu z FRITZ!Box pracującym z oprogramowaniem FRITZ!OS 7.0 (lub nowszym). W trybie MESH urządzenia FRITZ!Box, inne produkty FRITZ! z funkcją Wi-Fi automatycznie dostosowują swoje ustawienia, aby zbudować wyjątkowo wydajną sieć Wi-Fi. W panelu użytkownika w zakładce MESH można uzyskać informacje o podłączonych urządzeniach, ich trybie działania, oraz można zaktualizować oprogramowanie podłączonych produktów FRITZ!

2. Wskazówki bezpieczeństwa

  • Używaj FRITZ!Repeater 1200 AX w suchym miejscu, wolnym od kurzu i chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zapewnij odpowiedni wentylację
  • FRITZ!Repeater 1200 AX jest przeznaczony wyłącznie do użytku pomieszczeniach. Nie pozwól płynom dostać się do wnętrza obudowy.
  • Podłącz FRITZ!Repeater 1200 AX do łatwo dostępnego gniazdka.
  • Nie otwieraj obudowy FRITZ!Repeater 1200 AX. Otwieranie i/lub naprawa urządzenie może stanowić zagrożenie.
  • Przed czyszczeniem odłącz FRITZ!Repeater 1200 AX od gniazdka. Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.

3. Zawartość opakowania

1 szt. FRITZ!Repeater 1200 AX
1 szt. przewód LAN
1 szt. skrócona instrukcja

4. Funkcje i przyciski

5. Tryb pracy z routerem FRITZ!Box

Możesz podłączyć FRITZ!Repeater 1200 AX z routerem FRITZ!Box poprzez Wi-Fi lub używając kabla LAN.

6. Szybkie połączenie z routerem przez przycisk (WPS) w trybie wzmacniacza (mostka Wi-Fi)

Konfiguracja w trybie mostka - wzmacniacza Wi-Fi możliwa jest w szybki i prosty sposób za pomocą przycisku na FRITZ!Repeater i FRITZ!Box. Jeżeli posiadasz router innego producenta, który posiada przycisk (często oznaczany jako WPS), również możesz skorzystać z tej metody konfiguracji.

Kiedy bezprzewodowe połączenie zostanie już ustanowione, przenieś FRITZ!Repeater do docelowej lokalizacji.

Opis jak ustawić FRITZ!Repeater jest w dalszej części instrukcji.

7. Połączenie z routerem FRITZ!Box przez kabel LAN w trybie mostka LAN

Ta tabela pokazuje jak nawiązać połączenie za pomocą kabla LAN pomiędzy FRITZ!Repeater a routerem FRITZ!Box używając komputera.

8. Aplikacja FRITZ!App WLAN

Aplikacja FRITZ!App WLAN pomoże Ci w znalezieniu idealnego miejsca dla Twojego FRITZ!Repeater. Aplikacja FRITZ!App WLAN jest dostępna bezpłatnie na smartfony iOS/android.

 

9. Ustawianie FRITZ!Repeater 1200 AX w optymalnym miejscu

Dla najlepszych efektów, po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi przenieś FRITZ!Repeater 1200 AX do miejsca mniej więcej w połowie odległości mędzy routerem a miejscem docelowym, gdzie sieć Wi-Fi ma być wzmocniona. Przy ustawianiu FRITZ!Repeater 1200 AX pomocne będzie to, co wyświetlają diody.

Jeżeli jakość sygnału jest niewystarczająca wybierz miejsce znajdujące się bliżej routera FRITZ!Box. Możesz pomóc sobie w wyborze takiego miejsca używając aplikacji FRITZ!App WLAN.

10. Informacje o trybie MESH i współpracy z routerami innych producentów