FRITZ!Repeater 600 - instrukcja konfiguracji

1. Zawartość opakowania

1 szt. FRITZ!Repeater 600

1 szt. skrócona instrukcja obsługi

2. Wskazówki bezpieczeństwa

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 należy podłączyć w suchym miejscu, które nie jest narażone na zakurzenie i bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz posiada odpowiednią wentylację.

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 jest przeznaczony do użytku wewnątrz budynków. Do wnętrza urządzenia nie mogą przedostawać się płyny.

Podłącz wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 do łatwo dostępnego gniazdka.

Nie otwieraj wzmacniacza FRITZ!Repeater 600. Otwarcie urządzenia i/lub nieprawidłowe naprawy mogą stanowić zagrożenie.

Przed czyszczeniem wzmacniacza FRITZ!Repeater 600 odłącz go od zasilania elektrycznego. Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej szmatki.

Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia FRITZ!Repeater

3. Tryb pracy

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 może być użytkowany jako:

Mostek Wi-Fi - wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 łączy się przez bezprzewodową sieć Wi-Fi z routerem internetowym.

Komputery i inne urządzenia sieciowe można połączyć ze wzmacniaczem FRITZ!Repeater 600 bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi.

4. Włączenie do bezprzewodowej sieci Wi-Fi

Podłącz wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu komputera i routera Wi-Fi (na przykład urządzenia FRITZ!Box).

Podłącz wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 i router Wi-Fi poprzez sieć Wi-Fi. Istnieją dwie możliwości ustanowienia połączenia. (opisane w dalszej części instrukcji)

5. Nawiązywanie połączenia Wi-Fi

Aby rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej Wi-Fi, należy włączyć wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 do bezprzewodowej sieci Wi-Fi, wykonując zaledwie kilka czynności. Istnieją dwa proste sposoby nawiązania połączenia z Wi-Fi.

Szybkie połączenia WPS

WPS (Wi-Fi Protected Startup) to najprostsza i najszybsza metoda nawiązywania bezpiecznego połączenia między urządzeniami Wi-Fi. WPS jest obsługiwany przez wszystkie aktualne modele urządzeń FRITZ!Box obsługujące sieć Wi-Fi i wiele stacji bazowych Wi-Fi innych producentów. Należy przestrzegać dokumentacji dotyczącej stacji bazowej Wi-Fi.

6. Nawiązywanie połączenia za pomocą szybkiego połączenia WPS

Szybkie połączenie WPS to najszybsza i najprostsza metoda utworzenia bezpiecznego połączenia Wi-Fi.

Warunki

• Stacja bazowa Wi-Fi musi używać standardu szyfrowania WPA lub WPA2.
• Urządzenia Wi-Fi podłączone do sieci muszą obsługiwać WPS i musi być włączony tryb WPS.
• W aktualnych modelach FRITZ!Box funkcja WPS jest aktywna standardowo, w starszych modelach należy ją włączyć poprzez wciśnięcie przycisku WPS w interfejsie użytkownika FRITZ!Box w punkcie „Wi-Fi/Bezpieczeństwo/Szybkie połączenie WPS”.
• SSID (nazwa sieci) stacji bazowej Wi-Fi musi być ustawiona na tryb „widoczny”; jeśli aktywowano filtr adresów MAC, należy go włączyć na czas pierwszej konfiguracji. Oba ustawienia są w urządzeniu FRITZ!Box aktywowane fabrycznie.

Nawiązywanie połączenia
• Wciśnij przycisk Connect wzmacniacza FRITZ!Repeater 600 tak, by dioda zaczęła szybciej migać (6 sek.).
• W przeciągu 2 minut wciśnij przycisk na routerze Wi-Fi, który uruchamia funkcję WPS. W routerze FRITZ!Box na przycisku tym znajduję się napis WPS lub WLAN/WPS lub Connect. Stosuj się do wskazówek podanych w dokumentacji urządzenia FRITZ!Box lub posiadanego routera Wi-Fi.
• Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 automatycznie przejmuje nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy Wi-Fi stacji bazowej Wi-Fi w celu ustanowienia bezpiecznego połączenia Wi-Fi.
• Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi dioda wzmacniacza FRITZ!Repeater 600 świeci się światłem ciągłym. Następnie można skonfigurować wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 w interfejsie użytkownika.

7. Wskaźnik stanu i obsługa

8. Interfejs użytkownika

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 posiada interfejs użytkownika. W interfejsie użytkownika można skonfigurować wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 za pomocą kreatora, włączać funkcje i sprawdzać informacje o połączeniach, a także zmieniać tryb pracy i instalować aktualizacje oprogramowania FRITZ!OS.
Interfejs użytkownika można otworzyć na każdym komputerze, który jest połączony ze stacją bazową Wi-Fi lub wzmacniaczem FRITZ!Repeater 600, w tym celu:
• Otwórz przeglądarkę internetową.
• Wpisz w pasku adresu: http://fritz.repeater lub http://192.168.178.1 lub http://169.254.1.1 aby otworzyć interfejs użytkownika i uruchomić kreator konfiguracji
Uwaga! jeśli wzmacniacz jest skonfigurowany z innym routerem niż FRITZ!Box - adres IP, jaki otrzymał wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 należy sprawdzić w posiadanym routerze lub przy pomocy aplikacji FRITZ!App WLAN dostępną dla systemu Android oraz iOS.

9. Dane techniczne

• Wymiary: ok. 63 x 63 x 30 mm (bez wtyczki)
• 230 V, 50 Hz A/C
• 0°C do +40°C
• Maksymalny pobór mocy: 5W
• Średni pobór mocy: ok. 2 W
• Waga: ok. 88 g
• Wi-Fi: 2,4 GHz, maks. 100 mW;
• Wi-Fi: sieć Wi-Fi N (jednocześnie 2,4 GHz)
• Wi-Fi: IEEE 802.11n, kompatybilność z poprzednimi wersjami 802.11g/b
• Wi-Fi: o prędkości do 600 Mbit/s (2,4 GHz). W przypadku prędkości transferu brutto faktycznie osiągalna użytkowa prędkość transferu jest niższa od podanych wartości.
• WPA, WPA2 (802.11i)

Dane dot. częstotliwości radiowej, Urządzenie odbiera i emituje podczas pracy fale radiowe. Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Instrukcję obsługi można znaleźć pod adresem https://en.avm.de/service/manuals Technologia bezprzewodowa DECT: zakres 1880 MHz - 1900 MHz, maks. 250 mW Technologia bezprzewodowa WLAN 2,4 GHz: zakres 2,4 GHz - 2,483 GHz maks. 100mW Technologia bezprzewodowa WLAN 5 GHz: zakres 5,15 GHz - 5,35 GHz, maks. 200 mW, a także 5,47 GHz - 5,725 GHz, maks 1000 mW W paśmie 5 GHz dla WLAN zakres od 5,15 GHz do 5,35 GHz jest przeznaczony tylko do zamkniętych pomieszczeń. Niniejsze ograniczenie lub wymaganie obowiązuje w krajach UE: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EK,ES,FI,FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

10. Deklaracje zgodności CE

Firma AVM oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi obowiązującymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/C E e 2011/65/UE.

Deklaracja zgodności CE w wersji angielskiej jest dostępna pod adresem http://en.avm.de/ce

Urządzenie FRITZ!WLAN Repeater jest opisane w szczegółowej instrukcji obsługi, która znajduje się na naszej stronie internetowej: http://avm.de/en/service/manuals

Warunki licencji urządzenia FRITZ!Repeater znajdują się w interfejsie użytkownika w punkcie informacje prawne.

Podane prędkości transferu FRITZ!Repeater, LAN i Wi-Fi to wartości brutto. Rzeczywista użytkowa prędkość transferu jest niższa na jej obniżenie może wpływać jakość sieci energetycznej i czynniki zewnętrzne. Produkty przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od rzeczywistych. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów. Produkt przeznaczony do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie znaki (takie jak nazwy produktów, logotypy, nazwy handlowe) to nazwy zastrzeżone przez właścicieli. Znaki takie jak AVM, FRITZ! i FRITZ!Box to zastrzeżone marki firmy AVM GmbH.

11. Informacje ogólne

Niniejsza broszura zawiera opis zastosowania i obsługi wzmacniacza FRITZ!Repeater 600. Szczegółowe informacje i szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji obsługi w formacie PDF dostępnej na stronie internetowej http://pl.avm.de/serwis

FRITZ!Repeater 600 to wzmacniacz Wi-Fi, który poszerza zasięg bezprzewodowej sieci domowej i routera internetowego.

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 posiada interfejs użytkownika, w którym można wprowadzać ustawienia. interfejs można otworzyć w przeglądarce internetowej każdego podłączonego urządzenia.

Dzięki tym właściwościom wzmacniacz FRITZ!Repeater 600 stanowi wszechstronne urządzenie, które może rozszerzyć zasięg sieci domowej przy użyciu połączeń WLAN.

Życzymy przyjemnego użytkowania wzmacniacza FRITZ!Repeater 600

 

Zobacz także:

FRITZ!Repeater - ręczna konfiguracja poprzez kreator