FRITZ!Box 6890 LTE - szybka konfiguracja

1. Zawartość opakowania
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3. Podłączanie do prądu
4. Wkładanie karty SIM
5. Podłączenie anten
6. Podłączanie do DSL
7. Podłączanie telefonów przewodem
8. Rejestracja telefonów bezprzewodowych DECT
9. Szybkie połączenie z siecią Wi-Fi (WPS)
10. Podłączanie komputera
11. Częstotliwości radiowe i moc nadawania
12. Przyciski
13. Q&A – częste pytania i odpowiedzi

1. Zawartość opakowania

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Nie instaluj urządzenia FRITZ!Box podczas burzy.
• W razie burzy odłącz urządzenie FRITZ!Box od sieci elektrycznej i Internetu.
• Szczeliny wentylacyjne urządzenia FRITZ!Box nie mogą być zasłonięte.
• Nie należy ustawiać urządzenia FRITZ!Box na powierzchniach wrażliwych na działanie temperatury.
• Podłącz urządzenie FRITZ!Box do łatwo dostępnego gniazdka.
• Z urządzenia FRITZ!Box można korzystać tylko wewnątrz budynków.

Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia FRITZ!Box.

3. Podłączanie do prądu

Podłącz urządzenie FRITZ!Box do prądu. Dioda „Power/LTE • DSL“ zaczyna migać.

Określanie rodzaju łącza

Router FRITZ!Box można skonfigurować przy użyciu karty SIM do obsługi sieci komórkowej LTE lub UMTS, albo podłączyć kablem do łącza DSL.

Urządzenie FRITZ!Box może być podłączone również do zewnętrznego modemu/routera poprzez port WAN.

Urządzenie FRITZ!Box może być podłączone jednocześnie na dwa sposoby, tak by w razie awarii łącza DSL/WAN mogło się przełączyć na łącze sieci komórkowej.

Router FRITZ!Box może korzystać z dwóch dostępów internetowych równocześnie.

4. Wkładanie karty SIM

Wsuń kartę mini-SIM zgodnie z ilustracją aż do zatrzaśnięcia. Ponownie naciśnij kartę w celu poluzowania.

Uwaga! Stosuj wyłącznie oryginalne karty mini-SIM. Nie używaj już wyłamanych kart micro-SIM ani nano-SIM w nośnikach kart mini-SIM. Nośniki i adaptery kart mogą się zakleszczyć i trwale uszkodzić miejsce na kartę SIM.

5. Podłączenie anten

Podłącz anteny sieci komórkowej do routera FRITZ!Box.

Do routera FRITZ!Box można też podłączyć zewnętrzne anteny LTE ze złączem SMA.

6. Podłączanie do DSL

Podłącz FRITZ!Box do łącza All-IP lub łącza komunikacyjnego i internetowego za pomocą kabla DSL.

Jeśli oprócz łącza DSL posiadasz dodatkowo łącze analogowej linii telefonicznej lub ISDN ze splitterem DSL, podłącz router FRITZ!Box przy użyciu kabla DSL/telefonicznego i dostarczonego adaptera telefonicznego. Sposób postępowania jest opisany w instrukcji obsługi w pliku PDF dostępnym na stronie pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzbox/

7. Podłączanie przewodowych aparatów telefonicznych

• Podłącz telefony analogowe do gniazd „FON 1“ i „FON 2“. Użyj gniazda „FON 1“ w przypadku telefonów z wtykiem TAE lub, przy użyciu dołączonego adaptera TAE/RJ11, w przypadku telefonów z wtykiem RJ11. Użyj gniazda „FON 2“ w przypadku telefonów z wtykiem RJ11.
• Podłącz telefony ISDN do gniazda „FON S0“.

8. Rejestracja telefonów bezprzewodowych DECT

• Ustaw telefon w tryb rejestracji.
• Wpisz w telefonie kod PIN urządzenia FRITZ!Box (ustawiona domyślnie wartość to „0000“).
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Connect/WPS”, aż zacznie migać dioda. Telefon jest rejestrowany.

Router FRITZ!Box obsługuje przez standard radiowy DECT jednocześnie nawet sześć telefonów bezprzewodowych nr. FRITZ!Fon, dziesięć przełączanych gniazdek FRITZ!DECT 200/210 oraz dwanaście termostatów FRITZ!DECT 301/302, dziesięć żarówek FRITZ!DECT 500, dziesięć inteligentnych przycisków FRITZ!DECT 440/400

9. Szybkie połączenie z siecią Wi-Fi (WPS)

Urządzenia obsługujące Wi-Fi można połączyć z urządzeniem FRITZ!Box za pomocą WPS (w przypadku systemu Android oraz iOS zalecamy skorzystanie z aplikacji FRITZ!App WLAN):
• Kliknij na symbol Wi-Fi na pasku zadań.
• Na ekranie wyświetla się lista sieci bezprzewodowych.
• Wybierz sieć bezprzewodową urządzenia FRITZ!Box i kliknij „Połącz“.
• Naciskaj przycisk Connect/WPS na urządzeniu FRITZ!Box 6890 LTE, aż zacznie migać dioda „WLAN”.

10. Podłączanie komputera

Komputery obsługujące Wi-Fi z systemem operacyjnym Windows MAC OS lub innym można podłączyć do urządzenia FRITZ!Box za pomocą klucza sieciowego Wi-Fi. Klucz sieciowy Wi-Fi jest podany w karcie serwisowej FRITZ! Notatka oraz na spodzie urządzenia FRITZ!Box. Komputer można również podłączyć do urządzenia FRITZ!Box za pomocą kabla sieciowego.

Komputer można połączyć z FRITZ!Box tylko jednym sposobem.

11. Częstotliwości radiowe i moc nadawania

Zakres od 5,15 GHz do 5,35 GHz jest przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. To ograniczenie lub wymóg obowiązuje w krajach członkowskich UE: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

DECT
1880 MHz - 1900 MHz, maximal 250 mW

LTE

12. Przyciski